DERNEK

Sivil Toplum Örgütleri

Örgütlenme, modern yaşamın ve demokrasi geleneğinin, en önemli öğesidir. Demokratik kuralların, işleyebilmesi için de örgütlenme şarttır. Örgütlenme, birey ve toplumun sorunlarını çözme yanında, toplumun ihtiyaçlarının, en uygun şekilde karşılanmasını da sağlar.

Sivil toplum örgütlerinin, toplum, hükümet ve devlet kuruluşlarını, belirli konularda buluşturan ve görüş alışverişi yapılmasını sağlayan, STK’ lar, son yıllarda, her alandaki etkinlikleri ile de dikkat çekiyorlar. STK’ lar, toplumda, oluşan tepkilerin esnetilmesinde de önem rol alıyor.

Ayrıca demokratik toplumlar, sivil toplum örgütleriyle sorunlarını daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde çözerler. Çağdaş demokrasilerde, kamuoyu oluşturmada sivil toplum kuruluşları, toplumun vazgeçilmez öğeleri arasındadır.

Toplumun, kendileri ile ilgili olaylarda karar verme sürecine katılması halinde, alınan kararlarda, toplumun ihtiyaçlarının daha iyi yansıtılması mümkün olabilir. Ayrıca örgütlenme, toplumdaki kaynakların harekete geçmesini sağlar. Bu nedenle de son yıllarda ülkemizde örgütlenme hız kazandı.

Şu bir gerçek ki son yıllarda, kentlerde, bireyler dayanışma yoluna giderek, karşılaştıkları sorunlara, yardımcı olabilecek örgütlenmeler kurmuşlardır. Bu örgütlenmelerden biri, sivil toplum örgütü olan hemşeri dernekleridir. Bu yapılar, kırsal alanda yaygın olan akrabalık ilişkilerinin, diğer bir ifadeyle insani ilişkilerinin, kentte de sürdürülmesine imkân veren örgütlenmelerdir.

Kente gelen kişilerin, uyum sürecinde, hemşeri dernekleri, tampon kurum işlevi görmektedir. Böylece kentleşme sürecinin ve kentlileşmenin, değişim sürecindeki etkileri kente yeni göçen kişiler için, daha kolay üstesinden gelinebilir olmaktadır.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivil Toplum Örgütleri