SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İHALE İLANI

BU İLANIN SÜRESİ GEÇMİŞTİR.

MADDE: 1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 117 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MADDE: 2 Açık arttırma ihalesi 14.01.2021 Perşembe günü saat: 14.00 da Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE: 3 Söz konusu yerlerin muhammen bedelleri ile geçici teminatları yazı ekinde liste halinde ayrı ayrı belirlenmiştir. İhale sonucu taşınmazların bedelleri ihalenin kesinleşmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde yatırılarak tapuları devredilecektir.

MADDE: 4 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER :

Özel Kişilerden :

a. Adres beyanı,
b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı,
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden :

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı,
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE: 5 İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 100.00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035 – Faks: 222 711 4527 – İlanen Duyurulur.

Hüseyin İLHAN
Başkan Yardımcısı

ihale ilan dokum - Sivrihisar Belediye İlanları

Eskişehir, Sivrihisar ilanları