Duyurular Sivrihisar İlan

Sivrihisar Belediyesi İhale İlanları

– SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI –

Madde 1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve kiralama süreleri belirtilen 6 adet işyeri mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2 – Açık artırma ihalesi 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden;
a. Adres beyanı
b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Tüzel Kişilerden;
a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı,
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Madde 4 – İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00.-TL ye temin edilebilir.

İlanen duyurulur. Tel : 222 711 4035 – Faks : 222 711 4527

1- Cumhuriyet Mah. B.Menderes Cad. No: 16 – Muhammen Bedeli: 400,00 TL. Geçici Teminat: 684,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2022

2- Cumhuriyet Mah. S.Demirel Cad. No:(1/2) – Muhammen Bedeli: 2.000,00 TL. Geçici Teminat: 3.420,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2022

3- Karacalar Mah. Kuma Sok. No: 10 (Bim Altı) – Muhammen Bedeli 500,00 TL. Geçici Teminat: 855,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2022

4- Karacalar Mah. Kuma Sok. No:8/l (Bim Altı) – Muhammen Bedeli 350,00 TL. Geçici Teminat: 598,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2022

5- Karacalar Mah. Kuma Sok. No:8/2 (Bim Altı) – Muhammen Bedeli 350,00 TL. Geçici Teminat: 598,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2022

6- Kılıç Mah. Saat Kulesi Civarı / Kıl Çadırı – Muhammen Bedeli 100,00 TL. Geçici Teminat: 99,00 TL. Kira Başlama Tarihi: 01.04.2018 Kira Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Hüseyin İLHAN
Başkan Yardımcısı


SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

1 – Mülkiyeti belediyemize ait 70 adet taşınmaz mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Açık artırma ihalesi 11.01.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

2 – Mülkiyeti belediyemize ait 36 adet tarla mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Açık artırma ihalesi 11.01.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

3 – Mülkiyeti belediyemize ait 5 adet taşınmaz mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Açık artırma ihalesi 11.01.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Add Comment

Click here to post a comment

Facebook Sayfa