ENGLISH

Sivrihisar Folklore and Culture

– Clothing, Jewelry and Rugs –

Sivrihisar is famous for its pearl earrings, braided bracelets and five-chimney rugs. It also has a rich cuisine since it was populated by various civilizations for centuries. Sivrihisar is the stopping place of travelers, who take to the roads with a desire to explore, follow the traces of history and seek peace.

sivrihisar folklor culture - Sivrihisar Folklore and Culture

Sivrihisar Traditional Clothes

These are the clothes from Seljuk and Ottoman Empire and some of them are still I worn today by our women for engagement and wedding ceremonies. Most of our I traditional clothes were destroyed during our independence war.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde yöremiz kadınlarının giydiği, bir kısmı günümüzde de düğün ve nişanlarda giyilen kıyafetler. Yöresel kıyafetlerimizin birçoğu ülkemizin geçirdiği kurtuluş savaşında yok olmuştur.

İşlik – Old Shirt

It is an underwear which is not worn today but just exists in the packing cases.
Features of clothe:
Cotton and silk fabric, thick and thin silk gimp are used in clothe. Backcloth is in red and cream colours.

iclik gomlek - Sivrihisar Folklore and Culture

Günümüzde artık giyilmeyen ancak sandıklarda bulunan, içe giyilen giysisi. Kıyafetin Özellikleri:
Ürünün yapımında pamuklu ve ipekli kumaş, kalın ve ince gümüş kaytan kullanılmıştır. Ürünlerin zemini kırmızı ve krem renklidir.

 Vest – Delme Yelek

It is the clothe which is worn over işlik.
Features of clothe:
Cotton and silk fabric, silk gimp are used in clothe. Backcloth is in yellow, green, purple and red colors. Silver tinsel and cotton threads are used for decoration.

delme yelek - Sivrihisar Folklore and Culture

İşliğin üstüne giyilen kıyafettir.
Kıyafetin Özellikleri:
Ürünün yapımında pamuklu ve ipekli kumaş, gümüş kaytan kullanılmıştır. Ürünlerin zemini sarı, yeşil, kırmızı ve eflatun renklidir. Süslemede gümüş sim ve pamuklu iplik kullanılmıştır.

Wedding clothes, shalwar – Sevai don

It is an underwear dress worn for wedding.
Features of clothe:
Patterned satin – a traditional fabric- is used in clothe. Hristo basting with yellow thread is used to tack hera together to Sevai don’s waist. Backcloth is waved in herbal pattern.

sevai don salvar - Sivrihisar Folklore and Culture

Düğünlerde giyilen alt kıyafetidir.
Kıyafetin Özellikleri:
Ürünün yapımında yöresel bir kumaş olan desenli saten kullanılmıştır. Süslemede, hera kumaşı sevai donun bel kısmına tutturmak için san iplikle hristo teğeli yapılmıştır. Kumaş zeminleri bitkisel desenli dokunmuştur.

Handkerchief Belt – Mendil Kuşak

It is wide waist belt used to tack together Sarka and uzun entari.
Features of clothe:
Mendil kuşak is 37 cm wide and 150 an lieigli and it is tied from opposing comers. One of the corners is decorated with tinsel chenille and tinsel tassel. It is winded round the waist in a way that its decorated pari will be seen.

Sarka ve uzun entariyi tutturmak için bele bağlanan kuşaktır
Kıyafetin Özellikleri:
Mendil kuşak 37 cm eninde. 150 cm boyutlarında olup karşılıklı köşelerine ip bağlanmıştır. Giysinin bir köşesi sim saçak ve sim püskülle süslenmiştir. Süslemeli olan kısım görünecek şekilde bele dolanır.

Long entari – Uzun entari

It is a long dress which brides wear at last night before they get married. Uzun entari is worn under sarka. Features of clothe:
Dress front side is open, it is sleeveless and it lias rounded collar. Its length is between knee and wrist. Patterned satin fabric is used. Silver tinsels are got through the sides of the clothe. To close 0 the uzun entari, mendil kuşak is used for waist.

uzun entari - Sivrihisar Folklore and Culture

Kına gecelerinde gelinlerin sarkanın içine giydiği uzun alt giysisidir.
Kıyafetin Özellikleri:
Giysi önden açık, kolsuz ve sıfır yakalıdır. Boyu diz ile bilek arasındadır. Desenli saten kumaş kullanılır Kenarlarına gümüş simler geçirilmiştir Uzun entariyi kapatmak için beline mendil kuşak bağlanır.

Jacket – Sarka

It is worn upper the sevai don as a bolero.
Features of clothe:
Dress front side is open: its length to the mist. It is tippet collar and it has long, square sleeve. Cotton, sof, black fabric is used and red hera is used for lining. Dress is decorated with silverm tinsel. Apple and swallow which are traditional motifs are used on dress.

sarka1 - Sivrihisar Folklore and Culture

Sevai donun üstüne giyilen cepken şeklinde üst kıyafettir.
Kıyafetin Özellikleri:
Giysi önden açık, bele kadar uzunlukta hakim yakalı, uzun kare kolludur. Yapımında siyah pamuklu sof kumaş kullanılmıştır Astarı için de kırmızı hera kumaşı kullanılmıştır. Giysi gümüş simle süslenmiştir. Motif olarak ta yöresel desen motifi olan elma ve kırlangıç kullanılmıştır.

Traditional jewellery – Yöresel takılar

Pearl necklace, Cebe, pearly earring:

There are 12 lines pearl in necklace. These pearls are arranged in a row with yellow twist. It is worn by throwing the pearls.Cebe is prepared according to the size of person’s waist. It can be worn single or double. It is made by braiding the thin gold threads.

12 gold balls, 15 pearls to the center, red ruby and blue beads are used. The earring is made in flower pattern. These jewelry can be used both for casual and special clothes.

İnci kolye. Cebe, İncili Küpe

Takıda 12 sıra inci bulunmaktadır. Bu inciler san ibrişimle dizilir. Bükülerek boyuna takılır. Kişinin bilek genişliğinde hazırlanan cebe bileğe tek veya çift olarak takılır. İnce altın teller örülerek yapılır.

12 altın top, ortasına 15 inci, kırmızı yakut ve mavi boncuk kullanılmıştır. Küpe çiçek motifinde yapılır. Bu takılar normal günlerde yada düğünlerde kullanılabilir.

Rugs – Kilimler

Sivrihisar is famous for its rugs, saddlebags, and prayer rugs. Sivrihisar rugs are excellent in terms of their motifs, colors, and techniques in their weaving. Rugs are weaved with wool which is colored with madder. Rugs have different names such as “demiryolu (railway), göbek (spare tyre) and yıldız (star). Rug and woof production still continues in Zey and Yenidoğan villages.

sivrihisar rugs - Sivrihisar Folklore and Culture

Sivrihisar Türkmenler tarafından dokunan kilim, heybe ve seccadelerle meşhurdur. Sivrihisar kilimleri motif, renk ve dokunuşundaki teknikler bakımından üstündür. Kilimler yün ipliklerin kök boyayla boyanmasıyla dokunur. Motiflerin demiryolu, göbek, yıldız gibi isimleri vardır. Kilim ve dokuma üretimi Zey ve Yenidoğan köylerinde devam etmektedir.

***

Food Culture

Sivrihisar has a rich cuisine since it hosted and was populated by various civilizations for centuries. Its cuisine grew rich and developed with food cultures of various civilizations thanks to its key location in the region as a passageway from South to North and East to West. The presence of various civilizations with their historic riches in Sivrihisar developed the food and beverage culture of this gorgeous town and added a distinct richness. Delicious delicacies are waiting for you in Sivrihisar.

Sivrihisar Foods

Famous Recipies

Okra Soup – Bamya çorbası

okra soup - Sivrihisar Folklore and Culture

For 4 people, Prep. Time: 15 min., Cooking Time: 30 min.
Ingredients:
200 gr. Dried okra,
100 gr. Lamb (fatty)
3 onions
3 tomatoes
5-6 glass of water
3 lemons
2 spoons of oil
salt

Preparation:

Scrub the okras in sieve to clean their villus. Wash them in lemony water. Boil them in hot water that you added some pieces of lemon. Chop the meat into small cubes. Peel the onions and chop them into small cubes, too. Grate the tomatoes.

Add the oil into a pan. Roast onions and meat.Add the grated tomatoes. Boil it by adding water and salt. When it boils, add the water of 2 lemons. Add the okras and cook it without stirring. Serve it hot.

***

Derleyen/Editor: Murat Sevimbay
Kaynak/Source:
Sivrihisar Appearance Of The World Centre
Bora KAVAS – 20.09.2009

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Folklore and Culture