ENGLISH

Sivrihisar Grand Mosque

– ULU MOSQUE –

Sivrihisar Ulu Mosque is in the town centre. It is a work of Seljuks. It was built by Emineddin Mikail. one of disciples of Mevlana Celaleddini Rumi, in 1274. It is one of the biggest mosques with wooden pillars of Anatolia. Its is located on an area of 1485 m2. 67 wooden pillars bear its roof.

Its minbar is a work of art. “Ayetel Kürsi ” was embroidered on its door. Its pulpitis a masterpiece. It was hand-crafted from walnut wood by Ibn Mehmed of Khorasan using the matchboard method.

Its walls are built with cube shaped stones and rubbles. There are inscriptions on the right and left parts of the mosque. It has four entrances. The minaret was built 139 years later the building of mosque.

The mosque was reopened for prayer after restoration, landscaping and lighting works. Sivrihisar Great Mosque was included in the UNESCO World Heritage Tentative List in 2016 after intensive efforts.

ulucami restore minber2 - Sivrihisar Grand Mosque

Turkish

Ulu cami ilçe merkezindedir. Selçuklu dönemi eserdir. Bu yapı 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden Eminiddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden birisidir. 1485 m2 lik bir alana kuruludur. Çatısını 67 adet ağaç sütun taşımaktadır.

Minberi bir sanat şaheseridir. Kapısının etrafına Ayetel Kürsi işlenmiştir. El işçiliği Horasanlı ibn-i Mehmet tarafından, geçme yöntemiyle ceviz ağacından yapılmıştır.

Duvarlar kesme ve moloz taşla örülmüştür. Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Dört giriş kapısı vardır. Minare, cami inşasından 139 yıl sonra yapılmıştır.

Restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarının ardından 2015 yılı Mayıs ayında cami ibadete tekrar açılmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda Sivrihisar Ulu Cami UNESCO tarafından 2016’da Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilmiştir.

77 Diyarın 67 Direkle Tuttuğu Saf, Horasandan İstanbul’a Uzanan Bir Cem Hikayesi, Sivrihisar’ın Ulu Camii

***

Derleyen/Editor: Murat Sevimbay
Kaynak/Source:
Sivrihisar Appearance Of The World Centre
Bora KAVAS – 20.09.2009

Photos ⇓

ulucami arkasi - Sivrihisar Grand Mosque

ulucami new - Sivrihisar Grand Mosque

ulu cami - Sivrihisar Grand Mosque

2015 ULU CAMİ VİDEO

widget logo - Sivrihisar Grand Mosque
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Grand Mosque