Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Güneş Kayaları ve Sivrihisar Kalesi

Hilal şeklinde Granit tepelerden teşekkül etmiştir. Sivrihisar bu Güneş dağı yamacındadır. Sivrihisar dan yüksekliği 1000 metreyi bulmaktadır.  

Sivrihisar’ın yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan  “Güneş Dağları”nın en yüksek tepe noktasında  (Kale kalıntıları) mevcuttur. Yaya olarak bir saatte çıkılır.  Ayrıca bu kalenin tam karşısında Hisar beli dediğimiz yerin doğusundaki kayanın üst kısmında da eski  Kale kalıntıları mevcuttur. Kalede mevcut su, zahire ve mühimmat konulacak mahzen yerlerinin var olduğudur.  

Birçok asiler  buraya sığınarak Sivrihisar halkına eziyet  etmişlerdir. Mücireddin Anadolu Umumi Valisi İlhanlıların üzerine yürüyerek Kaleyi zapt ederek eşkiyayı tamamen temizledi.

Kale Bizanslılar devrinde yapılmış. İlhanlılar döneminde kaleye eşkıya sığındığından bu dönemde burasının yıkıldığı dır.  Timur döneminde de bir müddet karargah olarak kullanıldığı giderken de burasını tahrip ettiğidir.  

Bu Kalede İbrahim Ağa ve oğlu Hüseyin Ağa denilen derebeyler oturmuştur. 1230 göç yılında buradan kaleden çıkartılarak yıkılmıştır. Bu dere bey tarafından Sivrihisar halkının burasının inşasında çalıştırıldığı ve halkı bunaltan tedirgin eden durumlar yaşattığıdır.

Bu kalenin dört kere tahrip edildiği anlaşılmaktadır.  Karamanoğlu İbrahim döneminde de burasını zapt edilerek halka eziyet yapıldığıdır. Kale geçmişte Sivrihisar halkının asilerden kaçarak sığındığı bir yer olarak kullanıldığıdır.

Kalenin kapıları; 1- Köşk denilen yerde (Saray kapısı) 2- Selamlık Kapıları 3- Kızılbel denilen yerde (Kızılbel kapısı) 4- Yenice Mahalleye yakın yerde (Uğrun Kapı) 5-Hisar arkasına boğazda (Mudurnu kapısı) 6- Akdoğan yamacında da Sivrihisar Kale kapılarının olduğudur.

İleridebu Kalenin Restore edilerek Turizme kazandırılması güzel olur kanaatindeyim. Ayrıca Doğal görünümüyle (Aşık Kadın Heykeli), (Doğal Kertenkele Kayası), (Doğal Kayaüzerinde şekil itibarıyla duran Mucizevi Kaya) (Doğal Deve Kervanı görüntüsü kaya) şeklindeki kayalarda görülmeye değerdir.

BU YAZICIOĞLU TEPESİ İSMİNİN GÜNEŞ TEPESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KAYALARIN İSMİNİN DE ESKİDEN ANILDIĞI ŞEKİLDE “GÜNEŞ KAYALARI” OLARAK ADLANDIRILMASI DOĞRU OLACAĞI KANAATİNDEYİM.

Niyazi KOCA – 11.06.2015

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Güneş Kayaları ve Sivrihisar Kalesi