Blogspot

Sivrihisar İçin Tavsiyeler

SİVRİHİSAR’IMIZ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER KONUSUNDA NAÇİZANE TAVSİYELERİM

1-) Sivrihisarımız adına teşekkül etmiş sivil toplum kuruluşları Kaymakamlık ve Belediye desteği ile Federasyonlaşma şeklinde birliktelikleri sağlanmalı.

bahattin yunus dincer - Sivrihisar İçin Tavsiyeler
Bahattin Yunus Dinçer

2-) Sivrihisar’ımızın özgün ve tarihsel nüfus yapısı, sosyo-kültürel değerlerinin korunması ve taşınmazlarının muhafazası için bu federasyonun gelirlerinden mülkiyet edinilmesi. (Tarih boyunca Kütüğü SİVRİHİSAR olmayan insanlara taşınmazların satışını engellemek ve alım gücü yetecek şahısların bulunmaması halinde Federasyon tarafından alınması)

3-) SİVRİHİSAR Belediye ve Kaymakamlığınca örnek teşkil edebilecek (Beypazarı, Safranbolu, Hamamönü vs. gibi) tarihi dokusu bozulmamış yerleşim birimlerinin yapılarının muhafazası göz önünde bulundurularak mevcut ilçe merkezinde ki yeni binaların yıkılıp 2 kat üstü yapılaşmaya izin verilmemesi ve 2 kat sınırlı binaların Tarihi Sivrihisar evlerinin mimari yapısına uygun inşa edilmesi sağlanması . Yeni yerleşim olarak Sivrihisar’ımızın tarihsel silüetini Ankara – Eskişehir – Afyon istikametinden gelip geçenler için bozmayacak/kapatmayacak şekilde ve bu istikametler tarafında merkeze uzak olmayacak şekilde kurulması.

4-) Olası yeni yerleşim birimlerinin Tarihi Sivrihisar merkezi ile bağlantısının kopmaması için sosyal ortamların, pazar ve çarşının, devlet dairelerinin yine Sivrihisar merkezde bulunması ve ücretsiz (ya da devlet destekli ucuz) taşımacılık sunulması .

5-) Özellikle Ankara – Eskişehir – Afyon gibi illerden sadece Sivrihisarlılara yönelik gezilerin ötesinde kültür / sağlık / din turizminin geliştirilerek uygun fiyatta taşıma kooperatif işletmeleri ile desteklenmiş turların oluşturulması .

6-) Sivrihisar’ımızın Osmanlı döneminde ki mahalle adlarının tekrar kullanıma dahil edilmesi , hali hazırda bulunan mahalle , cadde , sokak isimlerinin tamamının Sivrihisarlı Şehidler , Sivrihisarlı Tarihi Önem Arz Eden Şahsiyetler , Sivrihisarlı Bilim-Sanat-Siyaset Adamları ve Sivrihisar’ın köklü ailelerinin isimleri ve Sivrihisarımızın köy isimleri başta olmak üzere Sivrihisar’ın Türk İslam kültürünü yansıtıcı Türk büyüklerinin isimlerinin yaşatılması için adlandırmalarda bulunmak.

7-) Sivrihisar’ımızın Salname, Seyahatname vb. tarihsel kaynaklarda anıldığı hâl üzere peyzaj ve ormanlandırma çalışması yapmak . Ekilebilir arazi dışındaki alanlar tek tür olmamak kaydıyla çeşitli ağaçlarla hava temizliğinin temin ve muhafazası ile görsel zenginlik oluşturmak .

 Yine Sivrihisar’ımızın tarihi kaynaklarda belirtilmiş olan Halıcılık , Altın-Gümüş İşlemesi (Cebe), Yapağıcılık, Yorgancılık gibi Sivrihisar’a ait motiflerin yaşatılması amacıyla Sivrihisar merkez başta olmak üzere Halk Eğitim merkezlerinde meslek edindirme kurslarının teşekkül edilip bu sanatları güvence altına almak ve kooperatifleşerek Sivrihisar ürünlerinin tanıtım satışı ile ev hanımlarına gelir kapısı açmak.

9-) Sivrihisar’ımızda Tarihi kaynaklarda geçen tarım ürünlerinden başta ekonomik değeri yüksek olan Trüf mantarı gibi ürünler ile toprak yapısı analiz ettirilerek en uygun ürünlerin ekolojik tarımla yetiştirilmesi ve atadan kalma tohumların muhafaza edileceği Hazine arazisinden sertifikalı tohum yetiştirme faaliyetinin oluşturulması .

10-) Sivrihisar önünde ki otoyolun Sivrihisar merkezden geçirilmesi her 3 istikamet içinde geliş gidişlerin Sivrihisar merkezden yapılması, 6km mesafedeki Şoförler Odasının kapatılarak Sivrihisar Merkezde bir terminal ve konaklama işletmesinin kurulması

11-) Emirdağ sınırında ki Çiftlik (Veysel köyü) ve Yunus Emre beldesinin Sivrihisar’a bağlanması için çalışma başlatılması

12-) Kurulması düşünülen Sivrihisar Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu bütçesinden Sivrihisar’ımızın tarihi ve kültürel şahsiyetlerinin eserlerinin en azından 1000 adedinin çeviri ve basımı için kaynak oluşturup Milli Kütüphane başta olmak üzere Sivrihisar Merkez ve büyük kütüphaneler ile Sivil Toplum Kuruluşlarına Sivrihisar’a ait kaynak belge ve Sivrihisar’a yönelik akademik araştırmaların yapılması için çalışma başlatmak. (Örneğin : Yunus Emre, Nasreddin Hoca , Şeyh Baba Yusuf , Hızır Bey gibi meşhur zatlar ile Yazmalarda kaydı bulunan Sivrihisarlı şahısların eserlerinin günümüz Türkçesi ile basılması)

13-) Sivrihisarımız’da bulunan bakımsız Türbe ve Ziyaretlerin onarılması şayet mümkün değil ise Ulu Camii yanında Selçuklu-Osmanlı Mimari Motifleri ile dizayn edilmiş büyükçe bir Türbe inşa edilip alınabilecek bir fetva ile Cafer-i Tayyar hz , Nasreddin Hoca, Abdulvehhab Gazi hz, Seyyid Nureddin gibi zatları bu toplu Türbe’de ziyaret hizmetine açmak .

14-) Sivrihisar Hamam ve Kaplıcalarının modernizasyon ile turizme kazandırılması

15-) Sivrihisar Merkeze amatör balıkçılık için gölet ve mesire yeri kurulması ve Sivrihisar’da avlak oluşturulması . (Av Turizmi gelecek vaadetmektedir)

16-) Sivrihisar Gençlerinin havacılık ile ilgili sporlarda teşvik edilmesi ve Sivrihisar’da (İnönü ilçesinde olduğu gibi) paraşüt planör gibi kursların açılması

17-) Sivrihisar’ımızın gençliğinin yozlaşmasını önleyici her türlü tedbirin alınıp madde bağımlılığının ve çeteleşmenin önüne geçilmesi için Türk Ocağı gibi kurumların Sivrihisar’ımızda teşekkülü . Bilinçli bir gençlik için , gençlerimizin boş kalmalarının önlenerek en azından meslek edindirme ya da sanat alanlarında eğitecek kurumların teşekkülü .

18-) Sivrihisar’ımızda bir müze açılması Sivrihisar’ımızda arkeolojik kazılarda çıkarılan her türlü tarihi obje ve yazma eserlerin derlenmesi ile Milli değerlerimizin muhafazasının temini .

19-) Yazıcıoğlu Kalesi ve Tarihi yapılarımızın Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonunun yapılıp Turizme açılması

20-) Yıktırılan Hamdi Baba-Seyyid Şeyh Ahmed Şemseddin bin Osman Afif Sivrihisari türbesinin yeniden yaptırılması

21-) Sivrihisar’ımızın yer altı kaynaklarının (Uranyum-Toryum-Altın-Krom vs) işletmeye açılması ve teşekkül edecek işletmelerle Sivrihisar’ımızın yerli gençlerine istihdam sağlanması

22-) Sivrihisar kayalıklarında Dağcılık-Tırmanma sporuna ön ayak olan Necmi GÜNAY beyefendinin bu faaliyetini ileri safhalara taşımak için Dağcılık federasyonu ile irtibata geçilip bu konuda ki sporcular için tesis temin edilmesi ve bu spor turizminin reklamının yapılması

23-) Yıpratılmış , sprey boya ile tahrip edilmiş tarihi yapılarımızın onarım ve temizliğinin sağlanması , Halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi özellikle Müftülük bünyesinde ve Cuma hutbelerinde bu konunun ek olarak ihtar edilmesi

24-) Sivrihisarlı Hemşehrilerimizi bir araya getirecek Bayramlaşma, İftar, Arabaşı Gecesi gibi etkinliklerin daha kapsamlı ve organize şekilde gelenekselleştirilmesi, katılım ve tanıtım için birebir emek sarfedilmesi, Halihazırda Sivrihisar’da yaşayan Sivrihisar’lıların ve gurbette olan Hemşehrilerimizin kaynaştırılması. Avukat, Doktor, Resmi Dairelerde Yönetici Memur olan Sivrihisar’ımızın öncül şahıslarının lobileşmesi ve kendilerine gerek görüldüğünde yardım talebi için ulaşılmasını sağlayacak bir kitapçık hazırlanması

25-) Sivrihisarspor’un desteklenmesi, Bayan ve Erkekler için kapalı yüzme havuzu açılması, Kapalı Spor Salonu Açılması ve Sivrihisar’ımızın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için sosyal imkanların geliştirilerek Sivrihisar’ımızda bulunmaması gereken meyhane taverna ve içkili mekanların şehir dışında uzak mahallere sürülmesi

26-) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir önerge götürerek Mustafa Kemal Paşa ve Silah arkadaşlarının aziz hatıralarını yâd etmek için her yıl bir defa Sivrihisar’ımızda Bakanlar kurulunun toplanması için gayret gösterilmesi .

Şehrimizin Plakası Adedince Sivrihisar’a Hasret yaşayan bu kardeşinizin acizane Sivrihisar’ımız için ön gördüğü ve iyi olacağını düşündüğü tavsiyelerini gözardı etmezseniz sevinirim. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle …

Bahattin Yunus DİNÇER
06.05.2016

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar İçin Tavsiyeler