Kurumlar

Sivrihisar Kaymakamlığı

Sivrihisar İlçe İdari Tarihçesi

Tarihte Mutasarrıflar

Sivrihisar 16. asra kadar (en son Kanuni Devrinde 1521-1566) mutasarrıflık ve vilayet merkezi olup idarecileri hakkında bugün kesin bilgiye sahip değiliz. Arşivlerde yapılacak araştırmalar sonucunda geçmiş kent idarecilerinin tespit edileceği muhakkaktır.

Ulu cami minare girişindeki kitabede isimleri geçen Cemaleddin Mehmed, Cemaleddin Ali ve Akçabey ile Alemşah Kümbetinde ismi geçen büyük vali Melikşah Bey ve mezar taşı ve kitabelerde ismi geçen Sadrül Kebir Horasan meşayihinden Hacı Mehmed Efendi ile Seydi Mahmud zaviyesindeki kitabelerden büyük kadı Yakub Hocayı biliyoruz.

Çok eski dönemler hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Yenilerinden bazıları hakkında dolaylı yoldan haberdar oluyoruz. Bunlardan birisi şair Eşrefdir. Kır­kağaç ilçesinden olan bu zat, Akhisar’ın memleketine yakınlığı dolayısı ile “Padişahım gitmek murad ise bir hisara Başı sivri olmasın da ak olsun” demişti.

İkincisi ise, İstiklal savaşındaki katkılarından dolayı tanıdığımız Rıfat Börekçi olup Sivrihisar’da kaymakam vekilliğinde bulunmuştur.

Üçüncüsü, Sivrihisar’a yaptırdığı şadır­vanlar, saat kulesi ve yenilediği Aziz Mahmud Hüdayi Camii (Yeni Camii) ile anılan Mahmud Arif Bey’dir. Dördüncüsü, Sivrihisar’da 1310/1892’de vefat eden ve yatan (ilk Mülkiyeliler’den) Kaymakam Hayri Bey ve eşidir.

Tedkik edildiğinde görüleceği üzere, pek çok kaymakamımız mesleklerinde temayüz etmiş kimselerdir. Eski valilerimizden biri “mesleğimin ilk yıllarında yoldan geçerken, keşke buraya kaymakam olsam diye düşlerdim” demiş; ilçemizde tesadüfi yollardan geçerek; yaptığı gezide sokakların temizliğine hayranlığını ifade etmişti.

1970-1972 yılları arasında Sivrihisar Kaymakamımız sayın Sami Sönmez, daha sonra Eskişehir Valisi olmuştur.

Sivrihisar’da görev yapanların, halkından ve halkın davranışlarından memnun ayrıldıkları bilinir.

Sivrihisar Kaymakamlığı web sitesi – http://www.sivrihisar.gov.tr

KENT idarecileri

1910 yılından sonra görev yapan Sivrihisar Kaymakamları

 1- Mahmud Arif Bey     1910   1913

 2- Ali Rıza Bey  1926   –

 3- Rüştü ÖZİL   1935   1942

 4- Cemal TARIAN        1942   1945

 5- M. Fehmi ÖNER      Görev süresi tesbit edilemedi

 6- M. Fahri CANTEL    Görev süresi tesbit edilemedi

 7- A. Şefik ERGİN        1951 – 1954

 8- A. Hüsnü ÖZKİPER    1.4. 1954 – 21.5. 1959

 9- M. Fikri YAVUZ        21. 5. 1959    6. 7. 1960

10- Turgut TİMUR          21. 7. 1960    7. 6. 1961

11- Rıfat ALKAN        1.7. 1961       3.8. 1963

12- A. Sebahattin İNEL  1.9. 1963 – 11. 11. 1964

13- Osman ŞEKER        1. 1. 1965      9. 8. 1965

14- Enver HIZLAN         1.9. 1965       13. 1. 1968

15- Necati ÖZKARAKAYA       13. 1. 1968    1.9. 1969

16- Necdet UÇAN            8. 9. 1969      25. 9. 1970

17- Sami SÖNMEZ        25. 9. 1970    21.2. 1972

18- Vekalet                      21.2. 1972      31. 7. 1972

19- Engin ŞENALP        31. 7. 1972    2. 4. 1974

20- Vekalet                       2. 4. 1974 – 30. 12. 1974

21- Z. Bekir TOKSOY    1. 1. 1975      22. 6. 1978

22- İsmail ERZURUM   22. 6. 1978    9. 6. 1980

23- Saadettin GENÇ      23. 7. 1980    23.8. 1982

24- M. Doğan HATİPOĞLU      1.9. 1982       9.4. 1984

25- Hasan TÜTÜN         12. 4. 1984    10. 10. 1985

26- Hasan BAĞCI         15. 10. 1985    12. 10. 1988

27- Veteriner Fikret KAVAK     12. 10. 1988  01.09. 1989   Vekalet

28- Fikret ÇUHADAROĞLU    01.09. 1989   06. 08. 1991

29- Yılmaz AYDIN          06. 09. 1991  11.02. 1992   Aday Kaymakam

30- Ali Galip Saral          12. 02. 1992  18. 09. 1996

31- Kemal KAHRAMAN           30. 09. 1996  30. 11. 1998

32- Sefer YILMAZ          08. 03. 1999  15. 091999    Kaymakam Vekili

33- Ayhan DURMUŞ     15. 09. 1999  – 2004

34- Ahmet KATIRCI       18. 09. 2004 – 2008

35- Abdullah ŞAHİN   2008 – 2009

36- Murat UZ   (Vekaleten)   4. 4. 2009 – 27.08.2009

37- Hüseyin Çakırtaş  28.08.2009 – 22.09.2014

38- Erdinç YILMAZ  30.09.2014 – 31.08.2018

39- Alparslan KILIÇ  02 Eylül 2019 –

 * * *

İlçemizde Görev Yapan Müftüler ve Daire Amirleri

Müftü Hasan Efendi (mecmua-i maarif isimli eser müellifi)

Kıyık Hacı Ali Efendi (Bilahare Rüşdiye mektebi baş muallimi)

Müftü Hopuş Mustafa Efendi

Müftü Ömer Efendi (Hattat)

Müftü Mehmet Ali Efendi 1312/1894

Müftü Rasih Efendi

Mihalıççıklı Hasan Öncel Efendi

Akşehirli Hacı Ahmet Efendi

Merzifonlu Sait Bilsel

Mehmed Emre 1954-1958

Mehmet Aksoy

Orhan Ersoy 1961-1966

Bekir Özcan Nisan 1966

Bekir Koçak Ağustos 1968

Ramazan Aslanbaba Eylül 1970

Sadettin Gürışık Haziran 1973

Halil Türken Kasım 1973

Osman Oktan Kasım 1975

Gaffar Tetik Mart 1983

Bekir Bilgin Ağustos 1985

Halil Ertem 1987

Ali Tunç 1993

Halil Özkan 1995

Mehmet Yurt 1996.

Vaizler: Gecekli Arif Efendi – Tahsin Özalp – Bekir Özcan – Ülfet Karapınar ve diğerleri.

Maarif Memurları, İlköğretim Müdürleri: Münir Çilek 1925-1960, Hasan Ayhaner (Vekaleten) 1960-1961, Hasan Ayhaner 1961-1970, Akif Yoldaş, Mümtaz Uğural, Sıtkı Apul, Canip…, Ömer Erişmiş, A. Rıza Karaca (Md. Vekili), Hakan Turgut, H. İbrahim Özbaş (Vekil), M. Kazım Yazar (Vekil), Canip Masaoğlu (Ve­kil), Mehmet Çelik (Vekil), Murat Çakıcıer (Vekil)

Özel İdare Müdürleri: Ahmet Eroglu (Askeroğlu) – Nizamettin Bey – Salim Akaoğlu – Hasan Keskiner – Hasan Akdere – Hikmet Atak – Hayrettin Gedik.

Nüfus Müdürleri: Hafız Bey – Rüştü Yüzügüllü – Ahmet Ertürk – A. İhsan Küçükaslan – İrfan İbişoğlu – İlhan Bakırcı.

Tapu Müdürleri: Taktak Hasan Efendi – İsmail Dereli – Hüseyin Solak.

Mal Müdürleri: Hicran Hikmet Ustaoğlu, Makbule Boyer, İsmail Çınar, Zülfikar Sabah, Hayri Doğan, Musa Arslan, Mehmet Demir. (Bu kadar bilgi alabildik)

Orhan Keskin
Geçmişte Kaymakamlık yapanlar
Sivrihisar’da Görev Yapmış Kaymakamlar

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Kaymakamlığı