Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Manileri

Bacadan hasırım var
İçinde mısırım var
Gelsin baksın kaynanam
Neremde kusurum var?

 

Kavaktan gazel düşür
Dibinde kahve pişir
O benim tatlı babam
Beni dengime düşür

 

Motor geliyor motor
Çık da üstüne otur
Oy zalimin motoru
Beni yârime götür

 

Uzun kavak uzasın
Koyunlar kuzulasın
Yar askerden gelince
Altınlar ucuzlasın.

 

Yamaçtan gel yamaçtan
Hep kostümler kumaştan
Kara gözlü yârimi
Göremedim güneşten

 

Bahçeye gel bahçeye
Eline gül vereyim
Gül koktukça an beni
Yar olduğunu bileyim.

 

Bahçenin kazmasıyla
Pul altın yazmasıyla
Yar ile ahtım var
Kol kola gezmesiyle

 

Tarlaya taban derler
Pulluğa sapan derler
Çok gücüme gidiyor
Yârime çoban derler

 

Kuyunun kapakları
Asmanın yaprakları
Şimdi buradan geçiyor
Sivrihisar kopukları

 

Ay aşmaz bulut aşmaz
Ay buluta kavuşmaz
Benim yârim askerde
Bana gülmek yakışmaz

 

Kayacığın kaynağı
Müzeyyen çeksin bayrağı
Al al olmuş yanıyor
İmran kızın yanağı

 

Öküz kaçtı tarlaya
Tohumunu kim saçtı
Oğlan sana varacağım
Çingene bana fal açtı

 

Yolda buldum on kuruş
Gel yârim benle konuş
İçme yârim sigara
Fiyatı elli kuruş

 

Ver mendilini yuyayım
Eline değnek olayım
İster al ister alma
Ben başına belayım

 

Pınarın ardı oyuk
Pınar suyun ne soğuk
Boşa dünür yollama
Babamın namı büyük

 

Elin elime uymaz
Elimde kınaya doymaz
Say oğlan beş bin lirayı
Babam paraya doymaz.

 

Kara üzüm kalburda
Neler olur sahurda
Mevla’m bizi kavuştur
Hacılar bayramında

 

Sapan sapan kalk sapan
Demirini tak çoban
Benim sevdiğim oğlan
Yazın rençber kış çoban

 

Kara duta yaslandım
Yağmur yağdı ıslandım
Kınamayın a dostlar
Şeker ile beslendim

 

Ağaç dikili kaldı
Yakam sökülü kaldı
Eller nişanlı oldu
Boynum bükülü kaldı

 

Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Sevmediğim oğlanla
Nikâhımı kıymışlar

 

Askere bak askere
Elinde matarası
Parmağımda yüzükler
Yârimin hatırası

 

Yılan aktı kamışa
Su verin susamışa
Mevla’m sabırlar versin
Yârinden ayrılmışa

 

Tarlanın ortasında
Varile bak varile
Yar Avrupa taramış
Bak yârime yârime

 

Altın tabakta bamya
Çini tabakta don yağ
Ben sevdim eller aldı
Vay gidi yalan dünya

 

Mendilim yele yele
Ben düştüm gurbet ele
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşım sile sile

 

Kara tavuk kart pişmez
Uzaklara kol yetişmez
İnsan sevdiği yâri
Dünyalara değişmez

 

Sarı buğday çeç olur
Genç kızlar güleç olur
Genç kızların elması
Her derde ilaç olur

 

Yeşil ağaç altına
Serine gel serine
En yârimden ayrıldım
Seni sevsem yerine

 

Bahçelerde sarımsak
Sarım sarım sarılsak
Kaba minder gül yastık
Fısır pısır uyusak

 

Ayağında mor çizme
Çizmenin ardı büzme
Babam ana kız vermez
Oğlan peşimde gezme

 

Ayva yolla nar yolla
Arkası açık dar yolla
Güzel bayan istersen
Pudrayı bol yolla

 

Ayva yolla nar yolla
Arkası açık dar yolla
Çirkin bayan istersen
Her gün çapaya yolla

 

Bahçelerde maydanoz
Maydanozu yoldunuz
Şu Sivrihisar kızlan
Sizde mi adam oldunuz?

 

Yeşil sandık açmadım
Kolonyalar saçmadım
Kınamayın komşular
Ben gönlümle kaçmadım

 

Kadife yastık yüzü
Mevlâ’m ayırdı bizi
Çifte yılanlar soksun
Yârimle yatan kızı

 

Kadifeden çar mı olur?
Çapkın bana yar mı olur?
Çapkın çapkın gezenin
Kesesinde kar mı olur?

 

Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Çekil asker karşımdan
Yiğidim var geride

 

Kayalar lüle lüle
Yar gelir güle güle
Elinde telli mendil
Terini sile sile

 

Kayalardan kayarım
Yoktur benim ayarım
Ayarıma düşmezsem
Kaderime sayanm

 

Kayadan indim iniş
Ceplerim dolu yemiş
Yar ile konuşurken
Gerdanımda terlemiş

 

Gidene uğurlar olsun
Deryalar yolun olsun 
İkicik oynamazsan
Nişanlın çirkin olsun

 

Değirmene dün gittim
Kına gibi un öğüttüm
Darılma karagözlüm
Seninle dalga geçtim

 

Bağa girdim üzüme
Çubuk battı gözüme
Çubuk seni kırarım
Yar göründü gözüme

 

Bacadan bakan oğlan
Gömleği keten oğlan
Gündüz gelme gece gel
Horozdan korkan oğlan

 

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar

 

Harman yeri düz olsa
Dövensizde sürerim
Sevdiğim güzel olsa
Ekmeksizde gezerim

 

Bayırda gezen oğlan
Çorabı güzel oğlan
Yârini eller almış
Kahrından gezen oğlan

 

Bahçelerde mor hıyar
Boyu boyuma uyar
İkimizin boyu bir
Ayırmaya kim kıyar

 

Bahçelerde bal kabak
Açılır tabak tabak
Benden sana fayda yok
Evdekine iyi bak

 

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Manileri