Genel

Sivrihisar Nerenin ilçesi

Sivrihisar Nerenin ilçesi

sivrihisar - Sivrihisar Nerenin ilçesi

Sivrihisar, Eskişehir iline bağlı bir ilçedir.

Antik doğu, batı ve güney yollarının bir kavşak noktasında bulunan Sivrihisar, ayrıca savunulması kolay bir mevkie sahip olması bakımından tarihte büyük önem kazanmıştır. Bu sebepten M.Ö. 7. yüzyılda Frigler zamanında iskan edildiği anlaşılmaktadır.

Ancak çevresinde bulunan Pessinus, Gordion ve Mideon gibi büyük Frig şehirlerinin tesirlerinden kurtulamayarak büyüyememiştir. Roma Çağı’nda şehrin önemi anlaşılmış ve gereken önem verilmiştir. Bizans döneminde ise büyük bir yerleşim yeri olmuş ve Justinianapolis adını almıştır. Kent bu dönemde merkez haline getirilmiş ve metropolitlik derecesine yükseltilmiştir.

Sivrihisar Ne Zaman İlçe Oldu ?

Sivrihisar ilçesi Etiler, Frigler, Roma, Bizans döneminde büyük yerleşim yeri ve idari merkezdir. Selçuklu dönemleri ile Osmanlıların ilk devirlerinde vilayet merkezidir. Sultan I. Murat döneminde Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edilmiştir. II. Bayezid ve Kanuni döneminde vilayet ve mutasarrıflık merkezi idi. 17. y.y.’a kadar da Bursa Hüdavendigar sancağına bağlıdır.

Hızlı bir gelişim gösteremeyen Sivrihisar 1684 yılında Kazâ haline getirilmiştir. 1845 yılında Osmanlı vilayet teşkilatının kuruluşu ile Ankara’ya, 1912 yılında ise Eskişehir sancağına bağlanmıştır.

Tarihinin en eski zamanlarından itibaren hep kent merkezi olan Sivrihisar, 20 Eylül 1921 yılında Yunan işgalinden kurtarılmış ve Cumhuriyet devrinde (1925) ilçe olarak Eskişehir iline bağlanmıştır. Halen Eskişehir’in en büyük ilçesidir.

Sivrihisar ve çevresinde yaşamın MÖ’ye dayandığı, içinde ve çevresinde barındırdığı tarihi eserler ve içinden çıkan önemli şahsiyetlerle zirve yaptığı dönemlerle sabittir.

Sivrihisar, tarihi süreç içinde Frigler, Persler, Lidyalılar, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyetinde kalmıştır. Malazgirt Zaferinin akabinde Anadolu’ya hakim olan Selçukluların idaresine geçen şehir, daha sonra Karamanoğulları ve Osmanlıların yönetimine geçmiştir.

Bugün tarihi dokusuyla dikkat çeken bir ilçe merkezi olan Sivrihisar, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde yapılan medrese, cami, mescit, han, hamam, kütüphane, çeşme vd. pek çok eser ile Anadolu’nun belli başlı kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir.

eskisehir sivrihisar - Sivrihisar Nerenin ilçesi

Sivrihisar Anadolu’nun büyük şehirlerinden biri olması, ulaşım, ekonomi ve tarihi eserleri barındırmasından, yaşadıkları dönemlerde yetiştirdiği Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Seyyit Nurettin, Selman-ı Farisi, Hızır Bey, Sinan Paşa, Şeyh Baba Yusuf ve Aziz Mahmut Hüdai gibi önemli daha pek çok şahsiyetle de bu özelliğini ispat etmiştir.

Zengin bir kültüre sahip olan Sivrihisar, aradan yıllar geçmesine rağmen birçok Sivrihisarlı kültürel değerlerini halen korumaya çalışmakta, örf, adet ve geleneklerini kendisinden sonraki nesillere aktarmaktadır.

Detaylı Sivrihisar Tarihi için tıklayın >

***

Kaynaklar:
Orhan Keskin – BÜTÜN YÖNLERİYLE SİVRİHİSAR
T. Özalp, Sivrihisar Tarihi, 

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Nerenin ilçesi