Genel

Sivrihisar Örf ve Adetleri

– SİVRİHİSAR ÖRF ve ADETLERİ KİTABI –

Kitap Hakkında: Web sitemizin önemli bir kaynağı olan bu kitap, Ahmet Kılıçaslan tarafından yazılmıştır.

orf adet - Sivrihisar Örf ve Adetleri
Önsözü yazısı, Akif Yaşar Yurttaş

Kendini geçmişin tatlı akıntılarına salıveren, Sivrihisar’ın suyuna, toprağına, taşına, kayasına ve en önemlisi insanına hayran Muhterem Ahmet KILIÇASLAN Ağabeyimiz bir Sivrihisarlı diliyle kaleme aldığı “Sivrihisar Örf ve Adetleri” kitabında Sivrihisar’ımızın bir devrini, bir kuşağını o kimyagerlik hassasiyetiyle Hak terazisinde tartıp, imbik, imbik süzgeçten geçirerek elde ettiği cevherleri içimize doyum olmayan kevserler gibi, gönüllerde o eski günleri yeşerten birer tohum gibi serpmektedir.

“Sivrihisar Örf ve Âdetleri” eseriyle tizleri yalçın kayaların eteğindeki Sivrihisar’ımızın şirin sokaklarında dolaştırıyor, çeşmelerinden su içiyor, nimetlerine şükrediyor, camilerindeki manevi havayı teneffüs ediyor, tarihini, iz bırakanlarını, örf ve adetlerimizi tanıyor, öğreniyoruz. Maruf iyi ve doğru örflerimizin yanı sıra, âdetlerimizin iyisi olduğu gibi kötülerinin de olabileceğini o tatlı üslûbuyla yaptığı “öz eleştirilerinde görüyoruz

Ancak, bu eserden asıl görevimizin bizlere ve gelecek nesillere emanet edilen maddi manevi alt yapısıyla köklü bir mirasa sahip çıkmamız, onunla gurur duymamız, ama daha çok o mirasa layık olacak şekilde çalışmamız gerektiğini anlıyoruz.

Yıllarca Sivrihisar insanı akıllıdır, çalışkandır, hatırlıdır. Dünyaya sesimizi duyuran insanlarımız vardır, “Sivrihisar’ın toprağından çömlek olur” diyen Ahmet KILIÇASLAN Ağabeyimizin bu tevazu içinde naklettiği nasihatlarından alacağımız çok şey var. Böylece benliğimize, beldemize sahip olalım. Bir terkip ve tahlil yapabilmek için eski-yeni, dün ve yarın arasındaki rabıtayı bulalım, geçmişten kökümüzden nasibimizi alalım.

Pek çok eseri bulunan Ahmet KILIÇASLAN Ağabeyimize Sivrihisar’ın Örf ve Adetlerini ilk defa kaleme alan bu çalışmasından dolayı şükranlarımızı arz ederiz.

Sivrihisarlı bir gurup öğretmen.

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Örf ve Adetleri