Etkinliklerimiz

Sivrihisar Sempozyumu

TARİHİ, KÜLTÜRÜ ve SANATIYLA SİVRİHİSAR SEMPOZYUMU 24-25 Ekim 2015

sivrihisar sempozyumu - Sivrihisar Sempozyumu

Sivrihisar tarihi, kültürü ve sanatıyla Eskiçağdan günümüze en önemli yerleşim merkezlerinden birisi durumundaydı. Şehir Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve bilhassa Osmanlı döneminde oldukça aktif bir konuma sahipti. Anadolu halk kültürünün tartışmasız en önemli kahramanlarından birisi kabul edilen Nasreddin Hoca, İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey ve Sinan Paşa gibi ileri gelen şahsiyetlerin Sivrihisarlı olmaları şehrin ortak kültüre katkısının anlaşılması bakımından son derece önemlidir. Yine Anadolu’daki en büyük Ermeni kilisesinin burada yer alması, Sivrihisar’ın sadece Müslümanlar açısından değil gayrimüslimler için de oldukça önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.

Sivrihisar’a dair bazı araştırmaların mevcudiyeti bilinmekle birlikte şimdiye kadar tarihî, dinî, fikrî, edebî, ahlakî, siyasî ve sosyal yönlerini ihtiva eden bir sempozyumun yapılmamış olması önemli bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal özelliklerinin bir arada ele alınıp sahasında uzman bilim adamları tarafından değerlendirileceği bir sempozyumun Sivrihisar’ın tarihi değerinin daha somut bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Bu gaye ile, Sivrihisar Belediye Başkanlığının ev sahipliği ve desteği ile Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin müşterek organizasyonu olarak, Sivrihisar ve çevresi üzerine çalışan araştırmacıların katılımını hedeflediğimiz “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Sivrihisar Sempozyumu” düzenlemekteyiz. Sempozyumumuza bildiri ile vereceğiniz destek bu önemli Anadolu şehrinin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

1. Sivrihisar Sempozyumu Yapıldı »

KONU BAŞLIKLARI

Eskiçağ’da Sivrihisar
Doğu Roma (Bizans), Selçuklu ve Beylikler devrinde Sivrihisar
Osmanlı döneminde Sivrihisar
Milli Mücadele döneminde Sivrihisar
Cumhuriyet döneminde Sivrihisar
Sivrihisar ve çevresinde dini inançlar, ritüeller ve kutsal figürler
Sivrihisar’da mimari yapılar
Edebiyat ve folklorik unsurlar açısından Sivrihisar
Sivrihisar ve civarında Tekke ve Tasavvuf kültürü
Sivrihisarlı meşhurlar
Sivrihisar’ın sosyal ve kültürel değerleri

* * *

Sempozyum nedir?
Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu ya da olay hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmaların bütününe sempozyum denir.
Sempozyumda yapılan değişik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Burada tartışmadan çok sohbet havası vardır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler soru sorabilirler.
Sempozyum, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havasında geçer. Konuşmacılar konuyu kendi ilgi sahaları açısından ele alır. Sempozyumda bir başkan ve üç ile altı arasında değişen üyelerden oluşur. Üyelerin konuşma süreleri 15-20 dakikayı aşmaz. Konunun uzunluğuna göre sempozyum iki oturum veya iki gün sürebilir.

Sempozyum’un özellikleri nelerdir?
1- Sempozyumda aynı konu farklı bakış açılarıyla ele alınır.
2- Sempozyumu sunan grup önceden belirli bir konuda hazırlık yapıp o konunun farklı yönlerini ele alır.
3- Sempozyum belirli bir zamana yayılır ve birden fazla oturum gerçekleşir. Her oturumun başkanı olur.
4- Sempozyuma katılan konuşmacıların üst seviyede bir bilgiye sahip olmaları ge­rekir.
5- Sempozyumdaki yazılı metinler ilmi yazı niteliği taşır.

Sempozyum’un amacı nedir?
Sempozyumdaki amaç, konuyu tartışmak değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya olumsuz yönlerinin ortaya konulup çözüme götürülmesidir. Sempozyumun sonucunda başkan konuyu özetleyerek çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.

Sözlükte sempozyum ne anlama gelmektedir?
Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Sempozyumu