Sivrihisar Haberleri

Sivrihisar Şer’iye Sicili

Sivrihisar Şer ’iye Sicili

Şer’iyye sicilleri (Kadı defterleri), yalnız Osmanlı hukuk tarihi açısından değil ekonomik, sosyal, siyasi, dini ve askeri tarih açısında da birinci derecede kaynak durumundadır. Bunun yanında her il ve ilçe merkezindeki Şer’iye Sicilleri, yerel tarihlerin yazılması için en güvenilir tarih kaynaklarıdır. Şer ‘iye Sicilleri ait oldukları devrin tarih aynasıdır.

1 Numaralı Sivrihisar Kadı Sicili sayfa 161-162

1 seri sicil - Sivrihisar Şer'iye Sicili

Kaynaklar:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Şer'iye Sicili