Mustafa Kantarcı Yazıları

Sivrihisar Sivil Toplum Platformu

Sivrihisar Sivil Toplum Platformu oluşturuldu

Sivrihisar ilçesi adına kurulmuş toplam 17 dernek bir araya gelerek Sivrihisar Sivil Toplum Platformu’nu oluşturdu.

Platformun yönetimi konusunda bir kahvaltıda buluşan dernek temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Burhanettin Sarıkaya Eskişehir ve Sivrihisar için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Şehrimizin en güzel bölgelerinden olan Sivrihisar için dernek olarak zaten hizmet etmekteydik. Bu hizmeti diğer dernekler ile birleştirerek platform haline geldik ve artık daha güçlüyüz.” dedi.

Sarıkaya’nın ardından Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar’da Platform ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  Anadolu Gazetesi – 20.05.2013

* * *

SİVRİHİSAR VE KURULTAY – Mustafa Kantarcı

Küreselleşme ve maddeciliğin ön plana çıktığı, manevi değerlerin geri plana itildiği günümüz dünyasında, insanlarımızın, sivil toplum teşkilatları eliyle yönetime ve kalkınmaya katılması, önemlidir. Sivil toplum kuruluşları; günün şartları içerisinde, toplumda eksik olarak görülen hususlarda, bu eksiğin giderilmesi veya geliştirilmesi önem arz eden alanlarda, faaliyet yapmak maksadıyla ortaya çıkarlar.

SİVRİHİSAR’ da, halihazırda kurulu bulunan ve bu maksatlarda faaliyette bulunan, sivil toplum kuruluşları, belirli aralıklarla bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulunmakta ve gerektiğinde, ortak faaliyetler tertip etmektedirler.

Eskişehir İlçeleri, sivil toplum platformundan sonra, Sivrihisar, Sivil Toplum Platformu da gerçekleştirilmişti. Siyaset ve resmiyet üstü olma prensibine göre, hareket etme kararlılığıyla gerçekleştirilen platform, geçen hafta, Pazar günü, Sivrihisar’da, SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi Salonunda, geniş kapsamlı bir toplantı yaptı.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Sayın Hüseyin ÇAKIRTAŞ, Belediye Başkanı Sayın Fikret ASLAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Dursun YAVUZ ve Platformu oluşturan sivil toplum örgütlerinin, başkan ve üyeleri ile Sivrihisar’ın önderleri katıldı.

Toplantıda, Sivrihisar’ın önemli sorunları gündeme getirildi. Bu sorunların çözümü ve Sivrihisar’ da uygulanacak olan proje/projelerin, hayata geçirilebilmesi için, taraflar arasından, “DİYALOG” ve “HOŞGÖRÜ” gibi, kavramların, ön planda tutulması şarttır. Bu alanda platforma, ciddi görevler düşmektedir.

Elbette Sivrihisar Sivil Toplum Platformu, bu sorunları çözmek ve ilçenin kültürel ve tarihi mirasını turizme kazandırmak için, üzerine düşeni yapacaktır. Bu gerçekleştirilirse, SİVRİHİSAR’ ın, en önemli gelir kaynaklarından biri turizm olabilir. Bu alanda gerektiğinden fazla, potansiyel vardır. Özellikle ilçenin ulaşabilirlik ve erişebilirlik imkânları, Başkente yakınlığı, bu alanda en önemli avantajlardır.

Ayrıca Sivrihisar, Eskişehir’in en büyük ilçesidir. Genellikle Türkmen gelenek ve görenekleri hâkimdir. Tarihi, Anadolu’da ilk Türk uygarlığı olan Etiler’e kadar dayanan ilçe, tarih kokar. Tipik Anadolu şehirlerinin, bütün özelliklerini barındıran Sivrihisar, aynı zamanda ünlü kral Midas’ın da memleketidir.
SİVRİHİSAR, Eti ve Frig uygarlıkların yanı sıra, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu, Osmanlı gibi, önemli uygarlıklara da ev sahipliği yapmış, bünyesinden, Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Hızır bey, Selman-ı Farisi, Sinan paşa gibi insanlar yetiştirmiştir.

Ayrıca İlçede gerçekleştirilecek, proje/projelerde ve yapılacak icraat, faaliyet ve etkinliklerde, başarı bekliyorsa, Sivrihisar Belediyesi, kaymakamlığı ve ilçe önderleri, sivil toplum örgütleri, kurum/kuruluşlar, birlikte hareket etmek zorundadır. Ayrıca etkinlik, faaliyet, ilçe ile ilgili proje/projelerin üretiminde, özellikle de sorunların çözümünde, “ORTAK AKIL” ” TAKIM RUHU” “TOPLUM KATILIMI” ve “ORTAK PAYDA” gibi kavramlar, ön planda tutulmalıdır.

Toplantıda, Eylül veya Ekim ayında, SİVRİHİSAR’ ın, dünü, bugünü ve geleceğinin ve sorunlarının tartışılacağı, “KURULTAY” yapılması da kararlaştırıldı. Kurultay’ın, gerçekleştirilmesinde, Kaymakamlığı, Belediyeyi, Platformu ve sivil toplum örgütlerini kararlı gördük.

Kurultay, bir ilk olurken, ilçenin her alandaki gelişmesine ve sorunlarının çözümüne, ciddi katkıda bulunacaktır. Çünkü Demokrasi ve deneyimini yerelden başlatmak, yerel sosyoekonomik kalkınma için, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi açısından kurultaylar önemlidir. Siyaset üstü bir duruşla ve bilimsel esaslara göre çalışan kurultaylar yerel, kalkınma açısından, önemli işlevler yerine getirirler.
Kurultayla ilgili olarak, Sivrihisar Belediye Başkanı Sayın ASLAN’ la yaptığımız görüşmede, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Ancak “KURULTAY” Kaymakamlık, Belediye ve Sivrihisar Sivil Toplum Platformu tarafın düzenlenmeli, diğer kurum/kuruluşlar, dernek ve vakıflar da katkıda bulunmalıdır.

Aslında düşünülen KURULTAY’ da görev alacak olan “DÜZENLEME KURULU” nun, Pazar günü yapılan toplantıda, belirlenmesi gerekirdi. Etkinlik düzenleme kurul da, etkinliğe ilişkin olarak belirleyeceği, amaç, kapsam, yer, tarih, süre, kurultayı destekleyen kurum/kuruluşları ve gelir-gider bütçesini, tespit etmesi gerekirdi.

Delegelerin katılımıyla gerçekleştirilecek, ‘KURULTAY’ da, ele alınacak konuların önceden belirlenmesi, sonucu olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü kurultay sonunda, alınan kararlar, ilgililer için, bağlayıcı özellik taşır. Ayrıca katılımcılar, Sivrihisarlı olmak zorunda olabilir, ya da olmayabilir. Uzman kişiler de kurultaya katılabilir. Yeter ki kurultay’ın, düzenlemesinde, tüm kesimler, elini taşın altına koysun, imkânlar ölçüsünde de katkıda bulunsun… Çünkü söz konusu olan “SİVRİHİSAR” dır.

İstikbal Gazetesi – 01.07.2013

widget logo - Sivrihisar Sivil Toplum Platformu
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Sivil Toplum Platformu