Gazete Yazıları

Sivrihisar Tesislerinde Yenileme

Eskişehir Ticaret Borsasından Sivrihisar Tesislerinde Yenileme ve Teknolojik Yatırımlar

BEBKA tarafından desteklenen “Eskişehir Ticaret Borsası Kırsalda Büyüyor, Kırsal Kalkınıyor” proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu projeleri sı­rasıyla yerine getirmeye devam eden Borsa Başkanı Ömer Zeydan gazetemize yaptığı açıklamada; Gerçekleştirdiği­miz bu proje ile bölgemize kazandırdığımız yeni tesis ve cihazlar üyelerimizin ve üreticilerimizin ekonomik olarak gelişimine yöneliktir.

tesisyenilemeBu doğrultuda Sivrihisar irtibat büromuza “Otomatik Nu­mune Alma Sondası” kurduk. Cihazımız son teknoloji ürü­nüdür. Uzaktan kumandalı ve joystick kontrolü ile yönlen­dirilir. Kamyon, tır ve traktör romörkünden her türlü hubu­bat ve yağlı tohum ürünlerinin numunesini otomatik aspirasyon sistemiyle homojen olarak alma özelliğindedir. Ayrıca Sivrihisar laboratuarımız hızlı ön analiz cihazlarıyla da üretici ve üyenin hizmetindedir.

Uzun yıllardır bakımı ve onarımı yapılmamış olan Sivrihi­sar tesislerimizde yenileme çalışmaları da sürmektedir. Bu kapsamda, idari bina içi ve dışı onarılmış sıva tamiratları yapılmış ve boyanmıştır. Tuvaletler ve çayocağı yeniden modern bir şekilde inşa edilmiştir. Harap vaziyetteki depo­larımız ele alınıp tüm kapıları yeniden yaptırılmış, depo bi­naları ve kantar binası onarılıp boyanmış, ıslak zeminler seramik kaplanmış, elektrik tesisatları yenilenmiştir.

Bahçe duvarlarının sıvası ve boyası yaptırılmış, bahçe duvarı üzerleri boydan boya demir çit ile çevrilmiştir.

Dış tretuarların otlardan ve atıklardan arındırıldığını be­lirten Başkan Zeydan, Sivrihisar borsa tesislerimiz güven­lik kameraları ile donatılmış olup Eskişehir merkezimizden 24 saat izlenebilmektedir.

Önemli hizmetlerimizden biri de, merkezde yeni kurmuş olduğumuz Yem ve Yağlı Tohumlar laboratuarıdır. Bölge­mizdeki hayvancılık sektöründe kullanılan yem ve yem hammaddelerinin kalite değerlerinin belgelenmesi ve yine ayçiçeği ve yağlı tohum ürünlerinin reel analiz değerleri üzerinden doğru ve hatasız bir şekilde alınıp, satılması ön­celikli hedefimizdir diyerek tüm üreticilerimize, üyelerimi­ze ve tarım paydaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.

Haber – Foto : Oğuz EKİCİ

Add Comment

Click here to post a comment

logo