Necmi Günay Yazıları

Sivrihisar Turizmi

Sivrihisar’da Tarih, Kültür, Yayla ve Doğa Turizmi

Turizm emek yoğun bir sektör olması nedeniyle istihdam olanakları ortaya çıkarması, ekonomide çeşitlilik ve canlanma sağlaması, kültür ve gelenekleri canlı tutması, doğayı ve çevreyi koruması, gibi faydalarından dolayı SİVRİHİSAR’ ın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir girişim olarak görülmektedir.

Tarih turizmi: SİVRİHİSAR tarihte yerleşmiş onlarca medeniyetin bıraktığı izler ile tarih turizmi için çekici noktalardan biridir. SİVRİHİSAR da bulunan tarihin izlerini yansıtan çok sayıda yerleşim kalıntıları, ibadethaneler, medreseler, hamamlar ve diğer eserler mevcuttur. Bu eserlerin birçoğu yıllara meydan okurcasına ayaktadırlar ve ziyaretçilerini beklemektedir.

Kültür turizmi; SİVRİHİSAR’da ki kültür turizmi yerel yaşam biçimleri el sanatları ve sanat eserleri, etnik tarih, gelenekler, kültürel yerleşim biçimleri ve geçmişe özlemle ilgili faaliyetlerdir. Gelen turistler halkın içerisinde yaşanmış kültürü görmek isteyeceklerdir. Diğer bir deyişle, yöresel yemek ve ikram usulleri, kıyafet ve takılar gibi kültürü oluşturan birçok unsur tarihi mekanlarda canlandırılmalı ve turistlere özgün sunumlar yapılmalıdır.

Yayla turizmi; SİVRİHİSAR’ da bulunan doğa kaynaklarının kültürel unsurlarla birlikte sunulması da “Yayla turizmi” ni canlandırmada önemli bir etken olabilecektir. Hobi bahçeleri ve bongolov tipi evler yapılarak şehrin ses ve gürültüsünden uzak sakin ortamlar yaratılmalıdır. Diğer bir deyişle, yayla kültürü yaşam biçimleri ile özdeşleştirilerek kırsal alanlarda sergilenebilirse SİVRİHİSAR’a özgü yeni turistik hizmet birimleri ortaya çıkarılmış olacaktır.

Doğa turizmi; Traking (Doğa yürüyüşü), Sivrihisar Kayalıkları ve tırmanış bahçelerindeki etkinlikler, Arayıt dağında yamaç paraşütü gibi “Doğa turizmi” amaçlı SİVRİHİSAR’a gelecek turistlerin kültürel mekanlarda ağırlanması da SİVRİHİSAR’a olan turizm talebini artıracaktır.

İç Turizm, Eskişehir, Beypazarı, Safranbolu, gibi turizm çekim merkezleri için önemli ekonomik girdiler sağlamaktadır. Bu açıdan, SİVRİHİSAR’da turizmin her yönüyle geliştirilmesi önemlidir. SİVRİHİSAR’da yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara tesisler gezdirilerek yatırım modelleri oluşturulabilir.

SİVRİHİSAR’a gelen turistin kısa süreli, öğrenme ve inceleme amaçlı geldiği düşünüldüğünde, yeni yatırımlar tamamen otantik, gezmesi kolay ve zaman almayan çekim merkezleri oluşturmaya yönelik olmalıdır. Tarihi mekânları turla gezmenin kolaylaştırılmasına yönelik yatırımlar artırılmalıdır.

Restorasyonu yapılan tarihi eserler turistlerin bir günde gezip ayrılacakları mekanlar olarak kullanıldığı için turizm hareketi yeterli ekonomik canlılık sağlayamamaktadır. Bu nedenle, tarihi evlerin butik otel ünitelerine dönüştürülmesi tarih, kültür ve doğasını tecrübe etmeye gelen turistlere yönelik olarak hizmete açılmaları gerekmektedir.

SİVRİHİSAR turizm kaynakları itibariyle el değmemiş ve yeni turist gruplarının ilgisini çekecek durumdadır. Yeni yatırımlar ve tanıtımlarla istenen gelişme sağlanabilir. Tur şirketleri ve seyahat acentelerinin SİVRİHİSAR turizm olanakları hakkındaki bilgisi çok az veya oldukça sınırlıdır. Bu açıdan tanıtımda öncelikle “Tur şirketleri ve seyahat acenteleri” olarak hedeflenmelidir. Tur şirketleri, Seyahat acenteleri ve uzmanların önerileri doğrultusunda tanıtım malzemeleri hazırlanmalıdır.

“İnanç turizmi” ni ise bir başka yazımda paylaşacağım.

Kısacası SİVRİHİSAR, kültür, tarih, yayla ve doğa turizmi konusunda Türkiye’nin göz bebeği olması hayal değildir. Yeter ki varlıklarımızın, yeter ki var olan potansiyelimizin farkına varalım. Yeter ki SİVRİHİSAR’ın zenginliğini kabul edelim.

Bu gücü, bu zenginliği gören “Sivrihisar sevdalıların” sayısı oldukça fazladır. Daha dinamik, daha profesyonel ellerde ilçemiz şaha kalkacak, gelecek neslimiz dışarda iş, aş aramayacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu duygularla hepinize saygılar sunar, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

SAYGILARIMLA Necmi GÜNAY

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Turizmi