Ahmet Atmaca

Sivrihisar’da Ağaç İşletmeciliği

Sivrihisar’da Ağaç İşletmeciliği ve Ulu Cami’nin Emsalsiz Minberi

1071 yılında Selçuklu – Bizans savaşını takiben, Ankara savaşından sonra Sivrihisar’a uç olarak yerleştirilen Kılıçlı (Salur) Türkmenleri Orta Asya’dan getirdikleri dokuma mesleklerinin yanı sıra, Debbağlık, Demir, Bakır işletmeciliği ve ağaç işletmeciliğini de icra etmişler ve Sivrihisar’ı bir sanayi şehri yapmışlardır…

Bu yazımda, Sivrihisar’daki ağaç işletmeciliğinden bir örnek sunarak, bu mesleğin önemini ve değerini vurgulayacağım.

Türkler, yerleştikleri yere ilk önce tuvalet, çeşme, ve mescit yaptırmışlardır… Sivrihisar’a ilk gelen Kılıçlı (Salur) Türkmenleri de ilk yerleştikleri yer olan Saat Kulesinin çevresine Kılıç Mescidi inşa etmişlerdir. Mescidin Minberini de Horasan Türklerinden Mehmet Bey yapmıştır. Bu Minber, Kılıç Mescid yıktırıldıktan sonra çok isabetli bir kararla Ulu Cami’ye monte edilmiştir. Ulu Camiyi tarihi eser yönünden öne çıkaran bu Minberdir…

Bu Minber hakkında bilgi veren Prof.Dr. Haluk Karamağaralı şunları söyledi “Bu Minber dünyada emsali bulunmayan bir şaheserdir. Kapısında Ayet-el Kürsü işlidir” dedi. Ayrıca Hoşkadem Minaresi içinde aynı şeyi söyledi…

Sanat dahisi olan bir otoriteden duyduğum bu sözler, Selçuklu-Osmanlı Türklerinin Sivrihisar’da icra ettikleri ağaç işletmeciliğinin önemini vurgulamaktadır. Sivrihisar’da Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma evlerin tavan, kapı, pencere ve oymalarda bu tezyini görmek mümkündür…

Hasbelkader bu ağaç işleme sanatını birçok eski evlerde, örneğin Zaim Ağa Konağının ve Yunus Emre’nin atalarından kalma evlerde görüp hayran kaldım…

Ahmet Bican Atmaca

01 Mart 2017 tarih ve 1327 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'da Ağaç İşletmeciliği