Sivrihisar Haberleri

Sivrihisar’da Değişim Zamanı

SON DAKİKA

Bugün (04.02.2015) tarihinde yapılan Sivrihisar Ziraat Odası seçimlerinde 20 yıldır başkanlık yapan eski başkan Hüseyin Özyılmaz yeniden başkanlığa seçildi kendisini kutluyor hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Çiftçinin Marabası Olacağız

Mehmet Kaytan, Sivrihisar Ziraat Odası’nın 4 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Kaytan, “Bu makamda gözüm yok, makam çiftçinin bana gördüğü sadece bir elbise” diyerek, projeleri hakkında bilgi verdi. 

MAKAMDA GÖZÜM YOK
Ben lügat bilmem, köyden geldim, köye giderim. Doğallıktan yana halkımın söylediklerimi dinlerim. Onlar sevinirse bende sevinirim. Bu makamda gözüm yok, makam çiftçinin bana laik gördüğü sadece bir elbise. Bu elbiseyi giyersem üreticisi, çiftçi, köylü emekçisi ile giyerim. 

ÖNEMLİ OLAN PAYLAŞMAK
Ben onların hissettiği kuraklığı, çocuklarının yiyecek ekmeğinden ve yetiştirdikleri gelir kaynağı olan koyun kuzularını zararlarını rızkından görür üzülür, kazançları için ise sevinirim. Biz bize hükmedilenleri ve laik görülenleri beraber paylaşmayı öğrendik, böylede öğrettiler. 

HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK
Ova’da çiftçi, kırda çoban, sanayide esnaf, şehir’de bey efendi olduk. Sofrada bir somun ekmeği birlikte paylaştık. Aç kaldık, susuz kaldık, bize laik görülen bu görev için üyelerin seçtiği delegasyon ile yönetime aday gösterildik. Hayırlısı ile layık görülen hizmetimizi vermek için yola çıktık. 

GÜÇLÜ ZİRAAT ODASI 
Ben ve arkadaşlarım bu zamana kadar hayal ettiklerimiz ve bize verilmesini istediklerimizi ortak bir yönetim şekli ile yapmak için üyelerimizin ve halkın önüne çıkacağız. Ülkemizin, çiftçilerimizin Odası olarak kanunun vermiş olduğu ve kendimizin yaşadığı, arzuladığımız bu imkânları sunacak maddi ve manevi güce sahip olduğumuzu düşünerek önümüzdeki 4 yıl için yapacaklarımız sonrada yeni gelecek arkadaşlara temiz güçlü bir ziraat odası sunmak için yola çıktık. Çiftçimizin marabası olacağız ve Ziraat Odasını da çiftçinin sığınağı yapacağız.

DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ
Ziraat Odası seçimleri sonrası neler yapabiliriz. Bunları sıralamamız gerekirse bize verilen yetki ile yapabileceğimizi bilerek çalışacağız. Artık değişim zamanı gelmiştir, bunları çiftçimiz hak etmiştir. Odamız kuruluş amacına uygun üretici yararına olan   Ziraat Odaları, 6964 sayılı kanunun 7. ve 8.maddelerinde yazılı Umumi Heyetin teşekkülü ve faaliyete geçmesi üzerine kurulmuş olup, ben ve yönetim kurulu ile üyelerimiz kanunun verdiği 6964 sayılı kanununu ile Ziraat Odalarının başlıca görevleri görevlerimizdir. 

ODANIN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ziraat ve ziraatla uğraşan çiftçiyi ve işçiyi ilgilendiren bütün bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine özgü istatistikler yapmak ve yayımlamak ve ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.

TEMSİLCİ GÖNDERİR 
Vekâletlere veya bunlara bağlı müesseselere idari makamlara, belediyelere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına müteallik tekliflerde bulunmak, ticari ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara umumi sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.

KALKINMA İÇİN PLAN HAZIRLAR 
Ziraatın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadıyla Odalar Birliğine teklifte bulunmak. Köylerin sosyal ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların hazırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak.

KURSLAR DÜZENLER 
Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri tesis ve konferanslar tertiplemek, ziraat tahsilini teşvik eylemek, ziraat öğretim ve eğitim sistemi hakkında inceleme ve mütalaalarını ilgililere bildirmek.

DOĞAYA ÖNEM VERİR
Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması, elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi hususlarında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak, ağaç ve orman sevgisini yaymak, ORKÖY ile ortak çalışma yapmak.

ÇİFTÇİ KÜTÜĞÜ TUTAR
Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malumatı, krediyi ve tohumluğu verecek teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde tetkik ve takip etmek, neticelerini ilgili teşekküllere bildirmek.

ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ YAPAR
Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak isteyenlere yol göstermek, bunların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkânlarını hazırlamak, çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçların giderilmesi ve Odaca temin edilen uzman ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkân nispetinde sağlamak,  Toprak Analizlerini Odamız imkânları ile ücretsiz yapmak.

İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİR
Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertiplemek, mahsullerin standartlaşmasına sağlamak, Fuarlara üyelerin gitmelerini sağlamak. İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi listesi göndermek. Diğer meslek Odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği yapmak.

TESİSLER KURMAK
Ziraat vekâleti ile işbirliği yaparak ziraatla ilgili laboratuarlar,  ilaçlama ve tohum satış yerleri, bitki ve hayvan hastalıklarıyla mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ağır ve ağılları, aşım durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve çalıştırmak.

KOOPERATİFLERE ORTAK OLMAK
Ziraatla ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak olmak. Ayrıca zirai mücadele alet ve makinelerinin teşviklerinden faydalanma ve petrol dağıtımcılarının (%6,5 Mazot Fiyat desteği ) direk uyguladıkları teşviklerin tabana indirilmesi gibi çiftçi çıkarlarının gözetilmesi vb. gibi teşvikler. 

Mehmet Kaytan kimdir?
1961 yılında Sivrihisar’ın İstiklal Bağı Köyü’nde doğdu. İlköğretimini memleketi Sivrihisar’da tamamladı.  Aşağıkepen Köyü’nde çiftçilik ve hayvan ticareti ile uğraşıyor. Evli ve 3 çocuk babası.

* * *

KAYNAK:

anadgaz

logo