Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’da Tarım ve Hayvancılık

TARIM: Sivrihisar İlçesi, 2987 KM/2 yüz ölçümü ile Eskişehir’in en büyük ilçelerinden birisidir. İlçemiz de Tarımsal alan; Toplam 1.437,572 (dekar) dır. Bunu Sebze 10.100 (dekar), Meyve 6.117 (dekar), Ekilebilir Tarla vasfı 868.495 Dekar, Ekilebilir Nadasa bırakılan 545.000 (dekar). Tarım dışı kullanılmayan alan ise 7.860 (dekar) dır.  Sulanan Tarım arazisi yaklaşık % 15’ler seviyesindedir.

2016 yılı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere; kayıtlarında çiftçi sayısı 5590 olup. Bu sayı 2015 yılında 5928 iken, 338 kişi eksilmiştir.

Desteklenen toplam alan 889.766,94 (dekar) olup. Bitkisel üretim toplam destek tutarı 6.084.811- (TL)dir.

İl bazında, Sivrihisar İlçesinin arazi yapısının büyüklüğü dikkate alındığında, desteklenen alan yönüyle yeterli seviyede değildir.

2015 yılında Mera ıslah alanı 77.554-(da) iken, 2016 yılında mera ıslahı yapılmamıştır.

2013-2016 Yılları arasında mera tespiti, İlçede dağılımı ; 263.021-(dekar) dır.

Arazi toplulaştırması ve Tarla içi geliştirme hizmetleri, etüt raporları doğrultusunda (2015) yılı ; Sivrihisar İlçesi Yukarıkepen, Bahçecik, Beyyazı, Gerenli, Karakaya, Kaymaz, Kertek, Yeniköy, Paşakadın, Yaverören, Kınık, Selimiye, Aktaş, Tekören, İstiklalbağı Mahalleri toplam (15) yerleşim birimi alanı 425.664,39 (Ha.) Etüdü yapıldı.

Sivrihisar İlçemize bağlı Mahallelerde arazi dağıtım projeleri kapsamında ; Ahiler, Aydınlı, Biçer, Demirci, Göktepe, Hamamkarahisar, Kaldırım, Kurtşeyh, Mülk, Ortaklar Mahallelerinde (Köylerde) toplam (10) yerleşim biriminde 817 kişi Çiftçiye 8301.03 (ha) alanın arazi dağıtımının tamamlanan ve devam etmektedir.

İlçe halkının temel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılık olmakla beraber, sahip olunan arazi yapısının büyük çoğunluğu kıraç kuru tarımın yapıldığı, yıllık yağışa bağlı olarak çoğunluğu tahıl üretimi yapılan alandan oluşmaktadır.

İlçe nüfusunun yaklaşık olarak % 54 tarım sektöründe, faaliyet göstermekte olup. Ancak, kırsal alanda yaşayanların büyük çoğunluğu yaşlı kesimi oluşturmaktadır.

Ekilebilen arazinin büyük bölümünde, uzun ömürlü bitkilerden kuru şartlarda oluşan tahıl yetiştirilmekte olup. Üretilen tahıllardan Buğday, Arpa ve Şeker pancarı ilk sıralarda yer almaktadır. Bunlardan başka Çavdar, Patates, Mısır (silaslık), Kuru Soğan, Nohut, Kuru fasulye, Mercimek üretimi yapılmaktadır.

Meyvelerden ; Üzüm, Elma, Kiraz, Vişne, Badem, Armut, Zerdali ve Erik üretimi ile Yöresel ürünlerden ; Kepen lahana ve pırasası, Koçaş patlıcanı, Dümrek nohudu, Kaymaz ve Okçu kuru fasulyesi, İstiklalbağı mercimeği, Mülk soğanı yetiştirilmektedir.

Yöreye has yetişen ürünlerden komşu veya komşu olmayan il ve ilçelere bu meyanda satış yok denecek kadar azdır. Mevsimlik sebze ve meyve, narinciye ürünler çoğunlukla ilçe dışından temin edilmektedir.

Sivrihisar geçmiş tarihinde, üretilen ve bağcılık yapmaya uygun bir bölge olduğu halde, şimdiki dönemde yeterli olmamakla birlikte Üzüm yetiştiriciliği dış pazara dönük olmaktan çok, iç tüketime yerel iç pazara dönük pekmez ve yaş üzüm satışı yapılmaktadır. Üzüm üretim alanı toplam 2820 (da) üretimi miktarı (yıllık) 1670 (ton)dur.

Tarım dışı alanların, özellikle bağcılık, sebze ve meyveciliğe dönük çalışmalar, arazi ıslahı, seracılık, su ürünleri, arıcılık gibi alternatif üretim alanları teşvik ve Teknolojik planlama ile Köylünün desteklenmesi ve üretilen ürünlerin katma değerini artıracak, alt yapı oluşturulamamıştır.

Sivrihisar İlçesinin üreten verimlilik sağlayan kaynağı, Mahalle (Köylü) idi. İlçe merkezi kırsal Mahalle (Köylü)nün iktisadi imkanlarını sağlayan müesseseleri gibiydi. Köylünün insan kaynaklarının ve üretime bağlı gelir imkanlarının azalması, önemini kaybeden zira-i üretim ve hayvancılığın ekonomide yarattığı boşluklar, önce Kırsal Mahalle (Köy)ün daha sonrada İlçe merkezinin ekonomik olarak zayıflamasına sebep olmuştur.

HAYVANCILIK : 2016 yılı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere; İlçemizde Büyük Baş İşletme sayısı 2015 yılında 2108 iken, 2016 yılında 1062 işletme sayısına düşmüştür.

Küçük baş işletme sayısı 2015 yılında 627 iken. Bu sayı 2016 yılında 983 olmuştur. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği işletme sayısı artmıştır. Hayvan sağmal hayvan sayısı 136.630 baş hayvan olup. Toplam süt üretimi 279.868 Litre dir.

Yıllık Kırmızı et üretimi 177 (ton), beyaz et üretimi 19.325 (ton)dur. Yumurta üretimi 171.600.000 (adet), Keçi kılı- Tiftik üretimiz 1.200 kg.dır.

Sivrihisar’ın 2002-2016 yılları Hayvancılık destek tutarı 25.857.575-(TL) dir. Alpu ilçesi ile yaklaşık eşit seviyededir.
Kırsal alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında işletmeye geçen ve devam eden Kooperatiflerden Sivrihisar Yenidoğan Köyü T.K.K. 100 baş Süt sığırcılığı, Nasreddin Hoca T.K.K. 1250 baş Koyunculuk proje kapsamına alınmıştır.

Yatırım Bütçesi kapsamında işletmeye geçen ve devam eden Kooperatiflerden ; Hamamkarahisar Köyü 200 baş Süt Sığırcılığı, Aşağıkepen Köyü Tar. Kalk. 200 baş Süt Sığırcılığı, İğdecik Tar. Kalk. Koop. 200 baş Süt Sığırcılığı proje kapsamına alınmıştır.

Hayvan yetiştiriciliği de, tarımla uğrasan çiftçilerimizin yetiştiriciliği ön plandadır. Hayvancılık genel olarak bu kesim tarafından, Küçükbaş hayvan Koyun yetiştiriciliği fazla olmasına rağmen, kombine Büyük baş hayvan sığır yetiştiriciliği, entegre işletme tarzında azdır.

-İlçede canlı hayvan pazarı yoktur.

Süt ve süt ürünlerine bağlı Tereyağ, Peynir gibi ürünlerin üretimi, kırsal kesimde yok denecek kadar azalmıştır.

Son dönemlerde önem verilen Süt Sığırcılığı (süt üretimi) ve Kanatlı hayvan ( piliç ve yumurta üretimi) özel sektör eliyle yürütülmektedir.

İlçemizde Kimyevi Gübre Bayi Sayısı ; Özel 1, Tüzel 10, Toplamda 11 dir.

İlçemizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayısı adet ( 7 ) ortak sayısı (706 )kişi, Sulama Kooperatifi adet ( 23 ) ortak sayısı (1.249)kişidir.

Pancar ekicileri ve Su ürünleri kooperatifi bulunmamaktadır.

Bazı Mahallelerimizin (Köy) kurduğu kooperatifler aracılığı ile Süt üretimi ve kooperatifler eliyle yeterli olmasa da değerlendirilmektedir.

İlçemizde Arıcılık İşletme varlığı sayısı 3 olup. toplam bal üretimi 1.573 Kg. dır. Atçılık işletme varlığı olarak ta 1 işletme olup. Ağırlıklı olarak, kovan arıcılığı dışarıdan gelen konar, göçerler tarafından kovan arı yetiştiriciliği ile bal üretimi yapılmaktadır.

Ekonomik Yatırım Desteklemelerden İlçemizde yatırımcı sayısı : 11 kişi ve Yatırım Hibe miktarı 2.283.659,19-TL dir. İl bazında yararlanma oranı % 11’ler seviyesindedir.

Makine ve ekipman desteklemeleri yönüyle desteklenen makine sayısı 406 ve hibe tutarı 2.326.223,95-TL olup. Bu destekten makine ve hibe tutarı yönüyle yararlanma oranı Eskişehir Merkez İlçelerde dahil olmak üzere birincidir.
Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği yapılmamaktadır.

İlçemizde Tohum ve Fidan Sertifikasyonu Faaliyeti Tohum üreticisi ve yetiştiricisi, fidan üretici, süs bitkisi üreticisi ve tohumluk Bayii faaliyetleri yok denecek kadar azdır.

İlçemiz sınırları içersinden gecen, Sakarya Irmağı olmasına rağmen su ürünleri yetiştiriciliği yoktur.

İlçemizde Tarıma ve Hayvancılığa dayalı, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mutlaka oluşturulmalıdır.

10.12.2017 SAYGILARIMLA
Derleyen : Niyazi Koca

*Yararlanılan Kaynak (2016 yılı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Faaliyet Raporu)

1 Comment

  • Bilgi ve iletişim için mesai gün ve saatlerinde Sivrihisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tel: 0222 711 40 41 – dahili 11 – nolu telefonu arayınız.

Click here to post a comment

Murat için bir cevap yazın Cancel reply

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'da Tarım ve Hayvancılık