Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’ın Kültür Politikası

Sivrihisar’ın Kültür Politikası. 

Kültür, yaşam biçimi insan ve toplum kuramı diyebiliriz. Kültür toplumun yapısına göre değişerek, öğrendiklerimiz veya yaptıklarımız gibi çok farklı ögeleri vardır. Kısacası kültür bir yerin karakteridir. Tarihine sahip çıkan ve Kültürünü yaşayan toplum karakter sahibidir.

Çevremizde tarihi eser gördüğümüzde, giriş kapısının üzerinde veya herhangi bir yerinde kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair, bilgilerin yazıldığı taş veya mermerden kitabeler görürüz. Bu kitabeler, o tarihi dokunun kimliği, nüfus cüzdanıdır. Kitabenin veya ona ait bilgilerin yok olması demek, eserin kimliğinin kaybolmasıyla da geçmişimizi ve hafızamızı da kaybediyoruz.

Sivrihisar’da yaşamış insanımızın büyük bir kesiminin, İlçemizin Tarihini, Kültürünü tam olarak bilmediğimizi, söylemek yanlış olmaz sanırım. Araştırmaya ve öğrenmek için de gayret sarf etmediğimiz ortadadır. Bu konuda neden duyarsız kaldığımızı da, anlamak mümkün değil. Bunu ekonomik veya başka bir türlü değerlendirmek de yanlış olur. Günümüzde bazı toplumların kendi kültürlerine nasıl sahip çıktıkları ve yaşattıkları da ortadadır.

Kendi Tarih ve Kültür bilinciyle yetişmiş olan, insan nerede yaşarsa yaşasın kendi toprağına, insanına karşı sorumluluğu ve sevgisi bitmez. Bir mevkii, makam, veya ekonomik gücü olduğunda, ilk aklına gelen doğup büyüdüğü, sevgisini içinde hissettiği, toprağı ve insanına karşı vefalı olma tavrını göstereceğinden şüpheniz olmasın, yeter ki bu bilinç ve duyguda yetişmiş olsun.

İlçemiz de tarihine ve kültürüne yön vermiş, ünlü şahsiyetlerimizin isimlerinin tarihi dokularımıza, mahalle ve sokaklarımıza verilmesi çok doğru bir politikadır. Bunu uygulayanlarda kendi tarihimizi bilen, birkaç kişi tarafından uygulamaya konulmuştur.

Sadece bu isimlerinin verilmesi yeterli midir? Elbette değildir. Yeterli olabilmesi için, bu değerlerin bizlere bıraktığı tarihi dokuların korunması, kültür miraslarının yaşatılması gerekir.

Sivrihisar için, planlı ve yaşatılabilir program çerçevesinde yürütülecek kültür politikası, küçük yaşlardan başlayarak ailede, okulda, öğretilerek yaşatılmasıyla mümkün olacaktır. Çocukluğunda yaşadığı, gördüğü ve öğrendiği kendi tarih ve kültürü onun benliğine yerleşecek, yaşam tarzını ve sevgisini ona göre belirleyecektir.

Çocuklarla birlikte, yaşatılan tarih ve kültür bilinci sayesinde, kendine güvenen, biz bilinciyle yetişmiş, çevresine karşı duyarlı, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygusu ile yetişmiş sağlıklı birey ve toplum yapısı elde edilmiş olacaktır.

Birkaç örnek vermek gerekirse ;

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, Okullarına, eğitim araç ve gereçlerinin üstünde, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Hızırbey gibi İlçemizde yetişmiş ünlü büyüklerin resim ve figürlerinin olmasına özen gösterilmelidir.

Sivrihisar’ımızın yetiştirdiği, emekliye ayrılmış İlçemizde ikamet eden, değerli öğretmenlerimizin bilgi ve deneyimlerinden istifade edilerek, çocuklarımızın eğitim ve İlçemiz kültürüne dönük faaliyetlerde katkıda bulunmaları için zemin yaratılmalıdır.

İlçemizde “Kültür Evi” açılmalıdır. Burada öncelikle çocuklarımıza, kendi kültür ve tarihimiz ile ilgili sempozyumlar, konferanslar, sohbetler yapılmalı, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına dönük, tiyatrolar vb. kurslar açılarak bu tür faaliyetlere önem verilmelidir.

İlçemizde “Kültür Müzesi” kurulmalı, İlçemizin Tarih ve kültürünü oluşturan el sanatları, resim, tarihi eserler buralarda sergilenerek, bu konuda çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sivrihisar’ın tanıtımı için kitap, broşür, dergi gibi görsel ve yazılı tanıtım araç ve gereçlerinden yararlanılmalıdır.

Tarihi eserlerimizin ve ünlü şahsiyetlerimizin tanıtımına ilişkin her türlü tanıtım materyaller kullanılarak billboard gibi panolar uygun olan yerlere konulmalıdır.

İlçemizde bulunan tarihi eserlere Cami, Medrese, Çeşme vb. tamamına kim tarafından yapılmış ise kendi ünlü şahsiyetlerimizin isimlerinin verilmelidir. Eserler hakkında tanıtıcı bilgiler içeren levhalar asılmalıdır.

Sivrihisar’ın kendine has yöresel yemek, giyim, kuşam, takı ve el sanatlarımızı isimlendirirken, mutlaka başında SİVRİHİSAR isminin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerimizin veya verilecek isimlerinin kendi tarih ve kültür dokumuza uygun isimlerden olmasına özen gösterilmeli ve bu konuda Belediyemiz teşvik edici ve özendirici olmalıdır.

İlçemizde bulunan Okullar ile daima yakın ilişkiler kurarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin İlçemizin Tarihi ve Kültürü hakkında şiir, makale, kompozisyon gibi kültürel faaliyetlerde bulunmalarını, teşvik edici ve ödüllendirici olunmalıdır. Sosyal etkinlikler ve faaliyetler ile desteklenirse devamında başarıyı da getirecektir.

Ayrıca İlçemizde bulunan tarih ve kültür dokumuzun tanıtımı için rehberlik hizmetlerine öncelik verilmeli, sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılmalıdır.

Bunlar gibi, örnekler çoğaltılabilir.

Bütün bunların oluşturulması için, toplumsal irade, kamu, kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte katılımcı bir politika izlemekle olur.

İlçemiz Belediyesi bu konuda öncülük etmeli ve diğer yerel idareciler ve sivil toplum örgütlerinin bu tür faaliyetlerine destek vermek suretiyle ivme kazandırmalıdırlar.

Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, doğru yönetim kararları ile etkin verimli ve planlı çalışma ile başarıya ulaşılabilir. Bu sayede, kazanan çocuklarımız, bizler ve Sivrihisar olacaktır.

Şunu üzülerek belirtmek isterim ki, bilinçli ve programlı bir kültür politikası uygulanmaz ve bu konuda çalışma yapılmaz ise önümüzdeki yıllar içersin de Sivrihisar’ın Tarih ve kültürü ile ilgili konuşulacak ve yapılacak bir şey kalmayacağı kanaatini taşımaktayım.

İyi eğitim almış bireyler ile kültürel olgularını yaşatan toplumlar, ayakta kalmakta ve geleceklerini elde etmekte başarılı olurlar. – 14.03.2015

SAYGILARIMLA

niyazi koca - Sivrihisar'ın Kültür Politikası

Niyazi Koca

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'ın Kültür Politikası