Genel

Sivrihisar’ın İnternet Sitesi

– SİVRİHİSAR’IN ve SİVRİHİSARLININ İNTERNET WEB SİTESİ –

sivrihisar havadan - Sivrihisar'ın İnternet Sitesi

Gelişen teknoloji ile birlikte hızla ilerleyen ve etkili bir paylaşım aracı olan İnternet, geniş kitleler tarafından kullanılan en önemli iletişim araçlarının başında gelmektedir. Bir web sitesi ile tüm dünyaya hitap edebilir, milyonlarca insanın sizi tanımasını sağlarsınız. Web “İnternet ağı” demektir.

Neden bu web sitesini yayınladık? Sivrihisar hakkında bu zamana kadar yazılmış olan kaynakların sınırlı oluşu ve bu bilgilerin yeterli derecede İnternet’e aktarılmamış olması bir web sitesi açmayı gerektirdi. Sivrihisar’ı tanıtmayı amaçlayan İnternet sitesi ile ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak, dağınık ve yayınlanmayan bilgileri tek bir yerde toplamak ve yayınlamak amacı ile web sitesini kurduk. Tarih ve kültürümüzün ne kadar köklü olduğunu göstermek istedik.

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde bilgiler akıp gittiğinden ve bir zaman sonra bu bilgilere ulaşmak zor olduğundan, kapsamlı bir web sitemiz olması gerekiyordu. Bu amaç doğrultusunda ulaşılabilinen kaynaklar İnternet ortamına aktarıldı.

Web sitemizde, İlçemizin tarihi ve kültürü hakkında kaynak bilgiler, güncel haberler, duyurular, etkinlikler, makale ve yazılar bulunmaktadır. Sivrihisar hakkında en kapsamlı bilgiler ilçe tanıtım sitesi

https://www.sivrihisar.com.tr de.

Not: daha önce “sivrihisar.web.tr” adresi ile başladığımız yayınlarımıza yeni bir tasarımla “sivrihisar.com.tr” adresinden devam edeceğiz.

10.05.2016 – Murat SEVİMBAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Teknik Servis Sorumlusu

SİVRİHİSAR’I DÜNYAYA TANITAN İNTERNET SİTESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan hemşehrimiz Murat Sevimbay’ın hazırlayıp, sunduğu “Sivrihisar Kültür ve Haber Portalı” (sivrihisar.web.tr) ve (sivrihisar.com.tr) İnternet sitesi; bir emek ürünü olarak özenle kurulmuş yapısı, ciddi ve güvenilir kaynaklara dayanan bilgi, haber ve duyuruları ile üstlendiği; Sivrihisar’ın dünyaya açılan penceresi olmak, Sivrihisar’ı her yönü ile dünyaya tanıtmak, tarihi süreci içinde elde ettiği maddi, manevi kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak misyonunu büyük bir titizlikle yerine getirmektedir. Site, yaptığı tanıtım çalışmaları ile dünyada ve ülkemizde Sivrihisar’a ilgi duyanların vazgeçilmez ziyaret yerlerinden biri olmuştur.

Bizler, sitenin takipçileri olarak; “Sivrihisar Kültür ve Haber Portalı” web sitesinde Sivrihisar’ın “tarih ve kültür şehri” kimliğinin ve belleğinin korunmasına hizmet eden çalışmalara, kitaplara, araştırmalara, anılara, belgelere, sanata, şiirlere ve fotoğraflara yer verildiğini memnuniyetle görüyor ve zevkle takip ediyoruz. Ayrıca, eserleri ve çalışmaları ile Sivrihisar’ın tanıtımı ve gelişmesine katkıda bulunan özverili, kadirşinas insanlarımıza sitede yer verilmesini, onlara duyulan minnet ve şükranın bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz.

Sivrihisar Kültür ve Haber Portalı; Sivrihisar’ın dünyaya açılan penceresi, “kültür elçisi”dir. Sivrihisar Kültür Portalı; Sivrihisar’ı ziyaret edip, yakından tanımak isteyenlere “turizm rehberi”dir. Sivrihisar Kültür Portalı; Sivrihisar’ın gözü, kulağı, sesi, bilgi kaynağı, belleğidir. Sivrihisar Kültür Portalı; Sivrihisar’ın geçmişten geleceğine açılan kapısıdır. Sivrihisar Kültür Portalı; Uzaklarda yaşayıp, sıla özlemi çekenlerin tesellisidir. Sivrihisar Kültür Portalı; Sivrihisar’da doğmuş, ya da doğmamış, Sivrihisar’da yaşamış, yaşamamış farketmez kendini Sivrihisarlı hissedenlerin sitesidir.

Sitenin takipçileri olarak bizlere düşen görev; İlçemizin tanıtımında önemli işlevler üstlenen ve tarihi, kültürü adına, değişik alanlarda yapılan çalışmaları bir arada toplayarak, bizleri ve dünyanın en uzak köşelerini haberdar eden kültür sitemizin önemini dostlara anlatmak, ziyaretçi sayımızı artırmak, site ile sürekli iletişim içinde olarak, güvenilir kaynaklara dayanan çalışmaları site denetimine aktarmak ve kişisel görüş, düşünce ve yorumlarımız ile katkıda bulunmak, kısacası çağın medyası olan İnternet dünyasında yer alan sitemize her yönü ile sahip çıkmak ve desteklemek olmalıdır.

Bugüne kadar yaptığı önemli ve etkileyici çalışmalar neticesinde artan ilgi ile takip edilen Sivrihisar Kültür Portalının gösterdiği performans ve elde ettiği ivme ile bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz.

Bu duygularla Sivrihisar Haber ve Kültür Portalı Web sitemizin başarılı çalışmalarının devamını diliyor, siteyi hazırlayan ve sunan hemşehrimiz Murat Sevimbay’ı tebrik ediyor, yazı, yorum ve benzeri çalışmalar ile katkıda bulunanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

10.10.2017 – Akif Yaşar YURTDAŞ

URL: SİVRİHİSAR KENT BELLEĞİ >

SİVRİHİSAR HAKKINDA

Sivrihisar, Eskişehir’in güneydoğusunda Güneş dağına ait bir tepenin kuzey eteklerinde eğimli bir alanda kurulmuş olup, dağın eteklerinden ovaya doğru gelişme göstermiştir. Sivrihisar, haritadan bakıldığında da rahatlıkla fark edilebileceği gibi Eskişehir’in en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesidir. İlçenin tarihi Frigyalılara kadar uzanır. Sivrihisar’ın yüz ölçümü 2947 km2 olup, denizden yüksekliği 1070 m.’dir. Arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de yer yer yüksek dağ ve kayalıklar arazide düzlüğü bozmaktadır. En önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların en yüksek olanı Çal dağıdır (1690 m). Diğer önemli dağ ve tepeler ise Arayıt Dağı (1300m), Boztepe (948m), Büvelik Tepe (1670m) ve Yediler Tepesidir (1531m). 1927 nüfus sayımına göre 5989 olan nüfus 1935 sayımında 6119’a yükselmiştir.

Sivrihisar adı bölgeyi ziyaret eden A.D. Morthmann tarafından 1860 yılında kullanılmıştır. Bizans döneminde askeri güzergâh üzerinde bulunan kent aynı zamanda önemli bir Hristiyanlık merkezidir.

Sivrihisar’ın Türk hakimiyetine girmesi Selçukluların 1073’te Ankarayı almalarından bir sene sonrasıdır. Önemli mevkiye sahip olan şehir hemen Selçuklular tarafından iskan edilerek uç beyliğinin merkezi oldu. Bu zamanlarda şehrin adına Karahisar denildi. Şehirde birçok cami medrese han hamam gibi eserler yapıldı.

Sivrihisar bugün tarihi dokusuyla dikkat çeken bir ilçe merkezi olup büyük bölümü sit alanı ilan edilmiştir. Önemli tarihi eserleri arasında Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden olan ulu cami, İlhanlı Beyi Sultan Şah için Melikşah tarafından yaptırılan Alemşah Kümbeti (728/1327-28), Necibüddin Mustafa’nın Hoşkadem Cami, Kurşunlu Cami (897/1492) ve Saat Kulesi zikredilebilir.

Osmanlı idaresi altında Sivrihisar’ın fiziki durumuyla ilgili ilk bilgiler XV. yüzyılın ikinci çeyreğine aittir. 891’de (1486) biri Ermeni, yirmi dördü Müslüman olmak üzere yirmi beş mahallesi bulunan şehrin tahmini nüfusu 3100 kişi (587 hane, 141 mücerret) kadardı. Bu tarihte en kalabalık mahalle, doksan bir hanesi ve on sekiz mücerret erkek nüfusu bulunan Ermeni mahallesi idi. XVI. yüzyılın ilk yarısında Sivrihisar’da iki cami, on bir mescid ve on iki zaviye bulunuyordu. Ayrıca vakıflar arasında bir bedesten, beş hamam ve elli dört dükkan mevcuttu. Şemseddin Sami, Sivrihisar’ın oldukça mâmur ve gelişmiş bir ticaretinin bulunduğunu belirtir; ayrıca çarşısı, birkaç camisi, rüştiye mektebi ve 1500 ciltlik kütüphanesi olduğunu kaydeder.

widget logo - Sivrihisar'ın İnternet Sitesi
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'ın İnternet Sitesi