Ahmet Atmaca

Şu Dünyanın Haline Bak

Yurdumuzun güneyi bir ateş kütlesi olmuş cayır cayır yanıyor… Yangını söndürecek kimse yok!.. İnsanlar yur­dunu, evini terk etmiş kaçıyor… Bunlar niye kaçıyor diye soran da yok!.. Bu kaçışın faturasını da Türkiye ödüyor…

Bu kaçışın nedeni belli. Ama üzerine doğru dürüst gi­deni yok!.. Bir yanda moskof gâvuru, bir yanda farisiler ateşi körüklüyor… Ruslar havadan, farisiler karadan Suriye’yi ateş çemberine almışlar.. Katil Esed’in zulmüne ortak oluyorlar…

Rus komünizminde; insan haysiyeti, onuru, vicdanı ve merhameti yoktur. Onlar, insanı devlete hizmet eden üre­tim aracıdır diye vasıflıyor. Diğer bir ifadeyle, insana hay­van ve köle gözüyle bakıyor. Atalarımız, yıllar önce bu hali tesbit edip “Ayı derisinden post olmaz, moskof gâ­vurundan dost olmaz” diyerek bu zalim devletin insan­lığının ölçüsünü vermişlerdir.

Peki! İslâm adına (haşa) bir molla güruhunun yönettiği İran’a ne demeli? Onlarda orada; din, iman, Allah kor­kusu olmayan Ruslarla kol kola, müslüman katlediyor­lar… Amerikalılar da o biçare insanların elini kolunu bağ­layıp, Esed alçağının kucağına itiyor.. Zalimlere kol kanat oluyor. Birleşmiş Milletler Cenevre’de toplanmışlar, gevezelik yapıyorlar. Onlar orada gevezelik yapa dursun, zalim Esed ve yandaşları Rusya ile İran haydutları; Türkmenlere ve Halep’e bomba yağdırıyor… Bombalar­dan kaçanlar Türkiye hududuna yığılıyorlar… Çünkü biz­den başka sığınacak kimseleri yok!..

Cenab-ı Allah Türk Milletinin yardımcısı olsun! Zalim Esed’e destek olanların da belâsını versin… Amin!…

Ahmet Bican Atmaca – 10.02.2016

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Şu Dünyanın Haline Bak