Tag - Sivrihisar Tarihi

Genel

Sivrihisar

– Sivrihisar Tarihi – Sivrihisar’ın İdari Teşkilattaki Yeri H. 1155 – M. 1743 yılından H. 1278 – M. 1861...

ENGLISH

History of Sivrihisar

History of the town goes back to Hittite- the first Turkish civilizaiton in Anatolia. The town was named as “Sallpa” during Hittite period. It...

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Ermenileri