Tag - Sivrihisar yemek kültürü

Sivrihisar Yemekleri

Gölle

Kara kazanlarda buğday kaynatılır. Gölle olur. Gölle: sokak ve meydanlarda, pala ve kilimlerin üstünde kurutulur. Bulgur...

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Üzüm Hoşafı ve Tarifi