Yazarlar

Tahsin Altın

TAHSİN ALTIN

01.03.1988 tarihinde Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, ortaokulu Sivrihisar Pansiyonlu İlköğretim Okulunda ve lise öğrenimini Sivrihisar Eğitim Vakfı Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2011 yılında (Türk Edebiyatı ve Kırgız Edebiyatında Sevgili Tipinin Tahlili adlı tezi ile) mezun oldu.

Pedagojik Formasyon eğitimini 2012 yılında Uşak’ta aldı. 2012 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı Halkbilimi bilim dalında yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2014 yılında “Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Merkez Folkloru” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2011-2012 ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında SEV. Muzaffer Demir Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ (MERKEZ) FOLKLORU

“Çalışmanın amacı Eskişehir İli Sivrihisar İlçesinin (Merkez) folklorunu tespit etmek ve tanıtmaktır. Daha önce Sivrihisar’ın tarihi ile ilgili pek çok eser yazılmış fakat bu eserlerin içerisinde folklor ürünlerine Sivrihisar’ın folkloruna dair pek az örneklere rastlanmaktadır. Sivrihisar yöresinin halk kültürü ve anonim halk edebiyatı ürünleri derlenip inceledikten sonra bu ürünlerin yazıya geçirilmesi amaçlandı. Sivrihisar yöresinin önce Türk halk kültüründeki yerinin belirlenmesine yardımcı olarak, sözlü kültürdeki ürünlerin unutulmasını önlemek amacıyla tespit edilmesi, yazı aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılması ve daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Sivrihisar’ın düğünleri, yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri, Sivrihisar’da (halk kültürü geçiş dönemi ürünleri olarak bilinen) doğum, ölüm, sünnet, düğün ve askerlik törenleri, Sivrihisar’da söylenen ninniler, maniler ve türküler, bayramlar, törenler, milli ve dini törenler, mevsimlik törenler, inanışlar, oyunlar, çocuk oyunları, halk oyunları gibi uygulamaları derleyip bunları tüm insanlığa tanıtma gayesidir.

Çalışmamızda Sivrihisar merkezi temel alınarak derlemeler yapılmıştır. Daha önce Sivrihisar’ın tarihi ile ilgili pek çok eser yazılmış fakat bu eserlerin içerisinde folklor ürünlerine Sivrihisar’ın folkloruna dair pek az bilgi bulunmaktadır. Sivrihisar ve çevresinin halk bilgisi ürünleri ve folklorik özellikleriyle ilgili tam bir ilmi çalışma yapılmadığından bizim çalışmamız bu boşluğu dolduracak niteliktedir.

Çalışmaya Sivrihisar’a bağlı köyler dahil edilmemiştir. Bu köylere ait folklor derlemeleri daha geniş çaplı ve ayrıntılı bir akademik çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle çalışma sadece Sivrihisar (Merkez) ilçenin folkloru olarak sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgilerin bir kısmı yazılı kaynaklardan büyük bir kısmı ise sözlü kaynaklardan elde edilmiştir.

Çalışmam sırasında bana yol gösteren, engin tecrübelerinden yararlandığım pek kıymetli hocam Yardımcı Doçent Doktor Derya ÖZCAN’ a, çalışmanın kitap olarak bastırılmasında her türlü konuda yardımcı ve destekçi olan Sivrihisar Belediye Başkanı Sayın Hamid YÜZÜGÜLLÜ’ ye, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin İLHAN’ a, kitabın düzenlemesini ve basımını yapan KARACA MEDYA’ya, benimle beraber gezip derleme çalışmalarına yardımcı olan ve desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen annem Nazlı ALTIN’ a, maddi ve manevi olarak her zaman yanımda olan babam Ali ALTIN’ a ve derleme yaptığım tüm kaynak kişilere teşekkürü bir borç bilirim.”

* * *

Kıymetli hemşehrimiz Tahsin ALTIN’ın “Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi (Merkez) Folkloru” adı altında (2014) yılında yayınlamış olduğu kitap, web sitemizde bir çok konuya kaynak olmuştur. Bu eseri kazandırmasından dolayı kendisine TEŞEKKÜR eder, başarılarının devamını dileriz.

Kitab Konuları için tıklayın >

Tahsin ALTIN – Uşak, 2014
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2014
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZCAN

tahsin altin - Tahsin Altın

1 Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Tahsin Altın