Sivrihisar Kültürü

Tandır ve Tarifi

– TANDIR VE TANDIRIN TARİFİ –

Buradaki tandır sayvanttaki ekmek pişirilen tandır değildir. Bu tandır bir odayı ısıtır, evde soba görevini yapardı. Bilmeyen ve görmeyenlere bu tandırı anlata­cağım. 50 santim yüksekliğinde 4 ayaklı ağaçtan yapıl­mış kare şeklinde, bir masadır. Bu dört köşe masa oda­nın münasip bir yerine konur. Altına 35 santim çapında 15 santim derinliğinde, yuvarlak tandır veya ateş yuvası yapılır. Bu yuvaya meşe kömürü külü doldurulur. Külün içine de kor haline getirilmiş, meşe kömürü ateşi konur. Üstü külle örtülür. Bu masanın üstüne evde ne varsa, pala, kilim örtülür. En üstede boncuklu seccade veya boncuklu kilim örtülür. Bu âdettir de ondan. Masanın 4 tarafına 4 kişi oturur. Kilimin altından ayaklarını tan­dıra sokar. Yarı beline kadar girer, sıcakça otururdu. Dışarda her üşüyen gelir tandıra girerdi. Sokulurdu üşümemek için.

Tandırın üstü aynı zamanda yemek masasıdır. Ye­mekle donatılmış sini tandırın üstüne konulur, yemek­ler yenirdi. Yemek işi bitince, tandırın üstü çalışma masası olurdu, mektebe giden çocuklar gaz lambası ışı­ğında ders ve ödev yaparlardı. 5 numaralı gaz lambası tandırın üstünde, tam orta yerinde dururdu.

Çocukların ders çalışmaları bitince, tandırın üstüne bu defada, mısır veya buğday kavurgası veya kuru üzüm, leblebi dökülür, kapışa kapışa yenirdi. Kuruye­miş bitince de, Kepen köyünden gelen kelem, havuç ve yer elması getirilir isteyen çocuklar onlardan da yerler­di. Ben tandırın üstünde gaz lambasında çok ders çalış­tım. onunda ayrı bir zevki vardı.

Gece yataklar tandıra bağlı olarak serilir. Dışarısı eksi 20°C de olsa, soğuk hiç hissedilmez sıcacık yatılır­dı.

Sivrihisar Örf ve Adetleri
Ahmet KILIÇASLAN

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Tandır ve Tarifi