inanç

Tekrar Değil Hatırlatma

Tekrar Değil Hatırlatma

“Tezekkür” bir İlahi emirdir, biliyorsunuz. Onun için Kur’an’ın bir ismi de Zikir, yani, hatırlatıcı. Neden?

Zira Kur’an insanoğluna yeni bir şey söylemek için gelmedi. Gök kubbe altında söylenmemiş bir hakikat yok. Kur’an insanoğluna unuttuğunu hatırlatmak için indi. Zira insan unutur, fıtratına yabancılaşır. Fıtratına bigâne kalır, sırt döner.

Onun için insana mutlaka sorumlulukları ve görevleri hatırlatılmalı. Yusuf Suresi’nin 105. Ayeti: “Allah’ın nice ayetleri vardır ki yanından gelip geçerler de görmezler, bakmazlar bile.”

Evet, varlık bütünüyle İlahi bir kitaptır. Biz buna “Tabiat Kur’an’ı”, “tabiat ayetleri” diyoruz. (Kitab-ı kainat) Kainat kitabı. Baktığınız şeylere bir ayet olarak bakarsanız o, ayet formuna dönüşür…”

İnsan oğlu nisyan ile maluldür, unutur. Mutlaka hatırlatmak lazım. Aslında dini vecibelerde tekrar olarak gördüğünüz şeyleri, tekrar olarak değil hatırlatma olarak görmemiz lazım. Onlar birer tekrar değil, birer hatırlatma. Fatiha’yı okuduğumuz her rekât aslında bir nakarat değil, bir hatırlatma.

Bir şey ne kadar değerli ve önemliyse onu unutmak da o kadar zararlı ve o kadar büyük bir beladır. O zaman o unutulan ve unutulunca büyük bir belaya ve felakete dönüşen o şeyi ne kadar sık hatırlarsak o kadar yararlıdır. Onun için Fatiha neden bu kadar sık hatırlatılıyor sorusunun cevabını umarım anlamışızdır.

Biliyorsunuz bunun Kur ’ani karşılığı “tezekkür ”dür yani hatırlama.” Unutmayın, ‘umut kalbin duasıdır’. Yolcuyu bekleyenler, niyetleriyle yolcuyu yola çıkarırlar. Yolcuyu bekleyin ki, beklediğiniz yolcu yola çıksın. Yolcuyu bekleyenler, ama gerçekten bekleyenler yolcuyu yola çıkarırlar. Kur’an nesli için öyle bir umut biriktirin ki, yolcu yola çıksın. Yusuf, kuyudan çıksın. Pasif iyiden aktif iyiye doğru yola çıksın.

Eğer ararsanız, aradığınız da sizi arar. özlerseniz, özlediğiniz de sizi özler. Severseniz, sevdiğiniz de sizi sever. Siz aradığınız için bulmazsınız. Fakat siz aradığınızda, aradığınız da sizi aramaya başlar. İşte o zaman ‘buluşursunuz’. ‘umut kalbin duasıdır’ demiştik, Özlem bile bir duadır. Hasret bir duadır. Muhabbet bir duadır. Sevgi bir duadır, kalbin duası. Ama ona uygun eylem olmalıdır..”

tekrar hatirlatma hidayet - Tekrar Değil Hatırlatma

Vahiy ve Peygamberler olmadan, insanın kendi aklı ile hakkı ve hidayeti bulması mümkün değildir.

İnsandaki görünen ve görünmeyen duygular, dış ve iç alemdeki deliller, hicabın yani örtünün kaldırılmasında tek başına yeterli olmuyor; ancak peygamberlerin gelmesi, kitapların indirilmesi gibi vasıtalar ile formül tamamlanıyor. Yani hak din olmadan insan soyut aklı ile enfüsi ve afaki delilleri okuyup anlayamıyor. Dolayısı ile insanın önündeki hicabı asıl kaldıran unsur hak din ve vahiydir. Yani Kur’an olmadan kainatı okumak mümkün değildir.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Tekrar Değil Hatırlatma