Blogspot

Tüm Çağların En Zengin Kralı

king midas - Tüm Çağların En Zengin Kralı

Tüm çağların en zengin kralı kimdir ve nerede yaşamıştır?

Tipik Anadolu şehirlerinin bütün özelliklerini barındıran Sivrihisar, ünlü kral Midas’ın da memleketidir. Dünyanın en zengin kralı Sivrihisar’da yaşamıştır.

Dağınık olan frig topluluklarını siyasal bir birlik altına toplamayı başaran ve ülkenin başkenti Gordion’a adını veren friglerin bilinen ilk kralı Gordios’dur. Tarihçi Arinos’a göre Gordios Thelmessos’lu (Fethiye) bir kadınla evlenmiş ve Midas adını verdiği bir oğlu olmuştur. Gordios’dan sonra tahta geçen Midas dönemin Frigya’sının altın çağını yaşatmıştır.

Midas’ın ünü kendi ülkesinin sınırlarını aşıp Batı Anadolu’ya ve kıta Yunanistan’a dahi yayılmıştır. Başlangıçta Eskişehir, Afyon, Kütahya ve Ankara bölgesine yerleşen Frigyalılar sonradan Kızılırmak’tan Denizli’ye kadar güçlü bir uygarlık kurmuşlardır.

Mitolojik Anlatım

Efsaneye göre Midas, Yunan Kralı Agamemnon’un kızıyla evlenir. Ardından uzak bölgelerdeki ticareti yönlendirmekle görevlendirilir. Böylece güçlenmeye ve zenginleşmeye başlar. Silenus’un (Baküs’ün üvey babası) ganimetlerini ele geçirir. Bunun üzerine tanrılar tarafından “dokunduğu her şeyin altına dönüşmesiyle” cezalandırılır. Önceleri Midas çok mutludur, ancak mutluluğu uzun sürmez. İlk olarak açlıkla karşı karşıya kalır, çünkü dokunduğu her şey altına dönüşmektedir. Ama en büyük üzüntüyü, çok sevdiği kızına sarıldığında, onun güzel bir altın külçesine dönüşmesiyle yaşar.

Bu olay, onun içinde bulunduğu dehşet verici durumu daha iyi anlamasını sağlar. Büyük bir pişmanlıkla tanrılardan yardım diler. Onun bu yalvarışlarını duyan tanrılardan Dionysus, Midas’ı bu lanetten kurtarmak için kendisine ait olan Pantolus Irmağında yüzmesine ve güneşlenmesine izin verir. O andan itibaren Pantolus Irmağının alüvyonları altın olur. Fakat Midas’ın bu ırmağın neresinde yıkandığı bilinmemektedir. Burası henüz keşfedilmemiştir. Ancak Kral Midas tüm zamanların en zengin kralı olarak tarihteki yerini almıştır.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Tüm Çağların En Zengin Kralı