Blogspot

Türk Milleti

Türk Milleti

Tarihler 31 Mart 1492’yi gösterdiğinde I. Isabel ve II. Ferdinand, Yahudilerin ‘iyi Hristiyanları kendi kutsal inançlarından döndürmeye çalıştıkları’ gerekçesi ile İspanya’yı dört ay içinde terk etmelerini emreden Elhamra Kararnamesini imzalarlar…

Üstelik giderken sahip oldukları altın, gümüş vb. yanlarına almaları da yasaklanır. Kararnameye göre bu kurallara uymayanlar, bu süre zarfında ülkeyi terk etmeyenler ve onlara yardım edenler ölüm cezasına çarptırılacaktır.

O dönemde Osmanlı’nın başında ikinci Beyazıt bulunmaktadır. II. Bayezid, Elhamra Kararnamesi ile İspanya’yı terk etmek zorunda bırakılan Yahudilere kucak açar üstelik Kemal Reis komutasında Osmanlı donanmasını İspanya’ya göndererek, 150 bin Yahudi’nin güvenle, Osmanlı topraklarına ulaşmasını sağlar.

İspanya’da yaşayan Yahudi sayısı 300.000’dir bunların 150.000’i yani yarısı Osmanlı topraklarına bir kısmı Portekiz’e taşınır. Bir kısmı da Afrika’ya geçiş yapar. Ama Portekiz’e kaçanlar, beş yıl sonra Portekiz’in de aynı kararı alması ile yeniden yollara düşerken, Kuzey Afrika’ya geçenler, çöllerde vahşi hayvanlar ve zorlu doğa koşulları ile karşılaşarak hayatlarını yitirirler…

Osmanlıya geçenler şanslıdır. Çünkü II. Bayezid Yahudileri bu topraklara taşıdıktan sonra yayınladığı bildiri ile Yahudi göçmenlere, Osmanlı topraklarına yerleşme hakkı tanıdığını ve topraklarına yerleşen Yahudilerin Osmanlı vatandaşı olacağını duyurur. Bölge valilerine de ferman göndererek Yahudi göçmenlere hoşgörü ile yaklaşılmasını emreder. Yahudi göçmenlerin reddedilmesi veya kötü muamele edilmesi durumunda sorumlularına sert cezaların verileceğini duyurur…

Nitekim daha sonrada bu topraklar defalarca göç almıştır. Selanik’ten almıştır, Bulgaristan’da zulüm varken Bulgaristan’dan almıştır, Bosna da savaş varken Bosna’dan almıştır, Irak’ta savaş varken ıraktan ve Suriye’de savaş varken Suriye’den göç almıştır.

Şimdi bunu neden yazdığımı merak edenleriniz olacaktır. Hemen izah edeyim. Türk demek Türün kökü demektir. Türkü Türk yapan ırkı değil tanıştığı İslam geleneğiyle birlikte, alışkanlık edindiği yayılımcı politikadır. Türk milleti vatanperver olduğu kadarda vicdanperver bir millettir.

Tarih boyunca din dil ırk ayırt etmeksizin, mazlumlara sahip çıkmış onlara kucak açmıştır. Fethettiği bölgeleri din kisvesi ırk kisvesi altında yakıp yıkmamış bilakis iskan ve ihya etmiştir. Gittiği yerlerde gelenekleri görenekleri yada halkların dinlerini değiştirmemiştir. Onları oldukları gibi kabul etmiştir. Bu sayede tam 600 yıl boyunca ayakta kalmıştır.

Fakat ne zamanki, dünyaya milliyetçilik adı altında ırkçılık virüsü pompalanmıştır bu millete de ırkçılık virüsü bulaşmıştır. O günden beri tüm dünya halkları birbirine düşman olmuştur. Tüm dünya halkları ülkelerinde bir başka ırka tahammül edemiyorlar oysaki Türk başkadır.

Müslüman Türk, gönüller iskan edendir. Türk ağırlayandır, koruyandır, kollayandır ve misafir edendir. İşte bu yüzden Müslüman Türk Dünyanın her yanında beklenendir.

Irkçılığı bırakın. Din faşizmini ırk faşizmini bırakın. Müslümanlar olarak, ülke ayırt etmeksizin birbirinize sımsıkı sarılın geleni kovmayın. Unutmayın bu ülke yeryüzünün uyluk kemiğidir. Bu ülke Nuh’un gemisidir. Bu ülke İsa’nın asâsı. Süleyman’ın mührüdür. Bu yüzden herkes kurtuluş olarak, tüm dünya insanları kurtulmak için bize sığınmaktadır. Geleni geldiğine pişman etmeyin, yardım isteyeni yardım istediğine pişman etmeyin pişman olursunuz.

Unutmayın ki ülkeler topraklar, işgal edilerek ele geçirilmez. Gönüller fethedilerek ele geçirilir. Biz bu topraklara sığacak bir millet değiliz çünkü ufkumuz geniş. Bu yüzden de cihad ruhuyla yayılımcı politika izlemek zorundayız…

Bunun içinde gönüller fethetmek zorundayız. Düşmanlarımız bizim huyumuzu çok iyi biliyor işte bu yüzden içimizdeki klikleri kullanarak ırkçılık damarımızı kaşıyor. Uyanık olun. Yarınlar Müslümanların olacak inşallah…

eml - Türk Milleti

Şenay Tek

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Türk Milleti