Ahmet Atmaca

Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur !

Bazı yayın organlarında ve siyasi çevrelerde Türkiye’nin yalnızlığa itildiğini yazıp, söylüyorlar.* Yazılan ve söylenenlerin gerçeklerle ilgisi olmayıp TÜRK Milletinin geçmişini bilmeyen gafillerin hezeyanıdır… Batı Hristiyan alemi nesilden nesile TÜRK İslâm düşmanlığı ile yaşayıp kin taşıyorlar… Bu haleti ruhiye içinde yetişen bu milletlerden dostluk beklenemez. Dini ve ırkı ayrı bu milletlerin genlerinde, Attila, Alpaslan ve Fatih’in düşmanlığı var. Bu düşmanlığın hıncı ile haçlı seferleri düzenleyip, yedi sefer saldırı yaptılar. Hepsinde yüz geri gittiler. Hala bu kinle yaşayan bu milletlerden dostluk beklenemez.

Son Doğu Akdeniz olaylarında, Türkiye’nin yüzde yüz haklı olduğunu bildikleri halde, minik bir adayı bahane edip, Yunanistan’ın yanında yer aldılar. Utanmadan; bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’yi dışlamak için çalışıyorlar. Son günlerde yirmi yedi sene önce işgal ettikleri Karabağ’da, ermeni vahşetine göz yumup, bir zulme ortak oldular… Dünya tarihinde ak sayfası olmayan Fransa ve diğer milletler, haklının yanında yer almayıp, haksızlığa çanak tutuyorlar. Onun için Türk ve Türklük alemine diyoruz ki!. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.

Ata sözüdür bu söz, hilâfı yoktur..
Birlikte olalım, el bizi sevmez;
Pusuda bekleyen düşmanımız çoktur…
Cenab-ı Allah Türk’ü korusun. Amin ! Amin

* Hristiyan alemi şu hususu bilmelidirler ki! Anadolu topraklarında Bizans’tan önce TÜRK kökenli kavimler yaşıyordu…

ahmet atmaca - Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur !
Ahmet Bican ATMACA
28 Ekim 2020 tarih ve 1413 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur !