Sivrihisar Haberleri

Uygarlıklar Beşiği Sivrihisar

pessinus harabeleri - Uygarlıklar Beşiği Sivrihisar

Eski çağlardan itibaren tarihi ticaret yollarının kesişme noktası üzerinde bulunan ilçede tarihin her dönemine ait kalıntı ve eserlere rastlamak olanaklıdır.

Balkayası Mevkii’nde bulunan kırmızı boya ile resmedilmiş at, insan ve köpek figürleri Kalkolitik çağa tarihlendirilmiştir. Hititler ve Roma imparatorluğu döneminde kullanılan ve Ege’den Karadeniz’e uzanan “Kral Yolu” Pessinus (Ballıhisar) Sivrihisar sınırları içerisinden geçmektedir.

Efsaneye göre dokunduğu her şeyi altına çevirme yeteneği olan Kral Midas’ın mezarı ve Frig anıtları ‘Yazılıkaya’da ilçe sınırları içerisindedir.

Roma ve Bizans imparatorlukları döneminde ilçe kayalıklara daha yakın bölgede iken (Sivrihisar Kalesi ve çevresi), kalıntıların çokluğundan dolayı Selçuklular döneminde daha aşağısına bu günkü bulunduğu yere konumlandırılarak, bir Türk yerleşim birimi haline getirilmiştir.

Anadolu Selçukluları döneminde Karahisar adıyla anılan ilçede birçok camii, han, hamam ve medreseler inşa edilerek bölge bir kültür merkezi haline gelmiştir.

Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Ulu Camii, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin, Alemşah Kümbeti ise taş işçiliğinin nadir örneklerinden biridir.

Kısa süre İlhanlı Devleti ve Germiyanoğulları Beyliği’nin kontrolünde kalan Sivrihisar, I. Murat (1362-1389) döneminde Osmanlı Devleti sınırlarına dahil olmuştur.

Dünya Savaşı ve sonrası Mondros Mütarekesi döneminde işgaller başlayınca, parçalanma planlarına karşı Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa önderliğinde başlayan Anadolu direnişine Sivrihisar tereddütsüz katılmıştır, ilçenin bu tutumu diğer ilçelerinde Kuvayı Milliye ‘ye katılmasında etkili olmuştur.

Eskişehir’in İngiliz işgalinden kurtarılması sürecinde de Sivrihisar önemli bir rol oynamıştır. Nitekim Ali Fuat Paşa’nın I. Eskişehir Harekâtı ile buraya gelmesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık ilçeleri Milli Kongreye bağlandıklarını ilan etmişlerdir.

Mustafa Kemal Paşanın karar ve desteği, Ali Fuat Paşa’nın çabalarıyla Sivrihisar başta olmak üzere çevre ilçelerden alınan destekle gerçekleştirilen II. Eskişehir Harekâtı ile Eskişehir’de 423 gün süren İngiliz işgaline son verilmiştir. Ancak çok kısa bir süre sonra bölge Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

Sivrihisar halkı, Yunanlıların işgal ve çekilme süreçlerinde büyük eziyetler yaşamıştır. Her türlü yaralama, öldürme, yağma, yakma, yıkım gibi bu çok yönlü saldırı karşısında umudunu yitirmemiş ve direnmiştir. Çekilen her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen Batı Cephesi’nde yapılan savaşların tümünde milli orduyu desteklemiştir. Hatta aralarında topladıkları bağışlarla uçak satın alarak “Sivrihisar” adıyla orduya bağışlamışlardır.

Sakarya Savaşının kazanılması ile birlikte İtilaf Devletlerinin yaptıkları ateşkes ve barış önerilerine verilecek yanıt Sivrihisar’da hazırlanmıştır. Böylelikle Milli Mücadele sürecinde Ankara dışında toplanan ilk Bakanlar Kurulu Sivrihisar Zaim ağa Konağında gerçekleştirilmiştir.

Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşması ve Cumhuriyetin ilanıyla birlikte gerçekleştirilen devrim atılımları Sivrihisar’da da yankı bulmuştur. Eğitimde, kültürde, tarımda ve ticarette her türlü gelişme Sivrihisarlılarca hemen benimsenerek modern Sivrihisar’ın ilk tohumları atılmıştır.

***

Zafer Koylu – Eskişehir, Mayıs 2017

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Uygarlıklar Beşiği Sivrihisar