Arşiv

Welcome to Sivrihisar Website

Sivrihisar is the largest district of Eskisehir and folk philosopher Nasreddin Hodja’s birthplace.

Turkish

Sivrihisar, Eskişehir’in en büyük ilçesi olup, Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, Nasreddin Hoca’nın doğum yeridir.

Sivrihisar, kökü derinde bir çınar gibi güngörmüş, devirler yaşamış, başı dik, alnı açık, tarih ve kültür şehridir. Adını eteklerine kurulduğu sivri kayalıklardan almıştır.

Frig Kralı Midas tarafından kurulan Pessinus (Ballıhisar) yerleşkesi buradadır. Dönemin ünlü Pers Kral Yolu ilçe sınırları içinde Pessinus’tan geçer.

Anadolu Selçuklu Devletinin 1308’de yıkılmasından sonra İlhanlıların kontrolüne giren bölge, bu devletin Anadolu’da etkisinin azalmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Türkmen beyliklerinden, merkezi Kütahya’da olan Germiyanoğulları beyliği sınırları içinde kalmıştır.

Sultan I.Murad zamanında Ankara vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kazadır. 1912 Yılında Eskişehir’e bağlanır. I. Dünya Savaş’ından sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları, 20 Eylül 1921’de işgalden kurtulur.

widget logo - Welcome to Sivrihisar Website
sivrihisar sehrengizi 1 - Welcome to Sivrihisar Website