Edebiyat

Yalıngat Şiiri

Eskişehir’de neşredilen FAZİLET GAZETESİ’ nin 1 Kasım 1954 tarihli nüshasında Gazete sahibi Nafi Yüzügüllü tarafından Yalınkat Ana için yazılan “YALINGAT” şiiri.

yalinkat siiri - Yalıngat Şiiri

Ey yüce ruhlu kadın, ey faziletli timsali!
Ölçülerin ölçüsü, enbiyalar misali.
Ey Türk feragatının örneği asil kadın
Kubbe-i Âlâdadır mutlaka yüce adın.

Fazilet; manasını gerçek sizlerden alır.
En ünlü Evliyalar, yanında yaya kalır.
Türklüğü Türklük yapan, sendeki mefkuredir.
Türk’e öz varlığını, asaleti o verir.

Cennetlerden birini, ayırsın sana Rabbim:
Huriler hizmetinde bulunsunlar müdavim…
Duan Mübeccel olsun, Veysel Karani gibi;
Ebedi alemde de kurtarıcı ol emi.

Sadece Türklük değil, insanlık övünmeli!
Senin feragatini bütün cihan bilmeli,
İnsanlık tarihinde bir eşini görmedim;
Bilen varsa lütfetsin! onu da öğrenelim.

İki elle bir kadın, karnını doyuramaz!..
Doyursa da gayretli, başka işe yaramaz.
Çoklar öz evladından, öz yavrusundan bezmiş.
Atacak yer aramış ve bucak bucak gezmiş.

Kimini getirmişler Cami kapularından
Kimini de, almışsın mezar kovuklarından.
Kimini küllüklere atıverip kaçmışlar
Kimini de Hanların kapısına atmışlar.

Sen ve senin inancın, mefkuren olmasaydı:
O yavrular, günlerce ağlasa, ağlasaydı
Bu gün ne onlar vardı ve ne de torunların
Neyle övünecekti; biz gibi oğulların.

Senin, bütün insanlık; ayağına kapansın!..
Duam, yüce Allah senden razı olsun
Onun kudretini biz, sanatında görürüz.
Sizi yarattığından onunla övünürüz.

Mübarek kelimesi seninle manalaştı;
Varlığınla insanlık Şahikaya yaklaştı.
Senin ne Eminedir, ne Yalıngat’tır adın
Milletimin gayesi; haykır, nedir maksadın.

Bir kutsal tavaf gibi huzurunda diz çöküp…
Mübarek ellerini, binlerce defa öpüp
Bu yüce şerefi ve hazzını tadayım
Seni yaratan için secdeye kapanayım.

* * *

Yalınkat Ana hakkında >

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Yalıngat Şiiri