Ahmet Atmaca

Seçim Beyannameleri ve Sit

Seçim Beyannameleri ve Sit

30 Mart 2014 yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Siyasi partile­rin Sivrihisar Belediye Başkan Adayları da seçim beyanname­lerini yayınladılar.

Sivrihisar’ın her yönden ufkunu açacak en önemli ve benim de yıl­larca uğraşıp mücadelesini verdiğim, Sivrihisar’ın başına bela olan SİT meselesidir.

Değerli bir aday kardeşim bu meseleyi beyannamesine koy­muş, kendisine Allah razı olsun diyorum…

Sivrihisar, hangi tarihte ve kim tarafından SİT kapsamına so­kuldu? Artık bunun bir önemi yok. önemli olan bu meselenin üzerine gidip, Sivrihisar’ı ve Belediyemizi bu olumsuz badi­reden kurtarmaktır.

Değerli hemşehrilerim !

Sivrihisar’ımız 1072 yılından bu yana bize vatan olmuştur. Bu nedenle evlerimiz ahşap yapıdır. Her yıl bakım ve tamir gerek­lidir. Şu anda yedi mahallemizin tamamı ile dört mahallemizin bir kısmı Kentsel SİT uygulamasında olduğu için, bakım ve onarım Anıtlar Yüksek Kurulu iznine bağlıdır. Bu kuruldan izin almak, izlenecek resmi prosedür, tabir caizse deveye hendek atlatmak kadar güçtür. İzin alınmadan yapılan bakım ve onarım şikayet konusu olursa ağır ceza mahkemesine intikal ediyor.

Sivrihisar’ın göbeğinde Şadırvan Meydanında, SİT uygulama­sının mağduru olan bina nazarlık gibi duruyor. Bunun gibi ör­nekleri çoğaltmak mümkün.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre Sivrihisar’da 63 adet SİT alanı, 1061 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.

Birçok ev ve tarihi eser yıkılmış veya yıkılma aşamasına gel­miştir. Bu meselenin halli Sivrihisar’a yapılacak en önemli hiz­metlerden biri olacaktır.

ÇOK YAZIK !

Ben bazen Sivrihisar’ın sahibi yok diye kendime serzenirim. Maalesef bu sözümün ne kadar doğru olduğunu artık bende anladım.

Sivrihisar Sivil Toplum Platformu tarafından ha­zırlanan ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından Sivrihisar’a yapılması planlanan birkaç kalıcı eserin, bazı nedenlerle ip­tal edildiğini üzüntü ile öğrendim. Çok yazık de­mekten başka elimizden birşey gelmiyor.

* * *

Sit Alanı Nedir
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

I. Derece Doğal (Tabii) Sit
Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır…

II. Derece Doğal (Tabii) Sit
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.

III. Derece Doğal (Tabii) Sit
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek daha çok zarar gören alanlardır.

Ahmet Bican Atmaca

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Seçim Beyannameleri ve Sit